Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sistematik Felsefe Ve Mantık, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Pamukkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sistematik Felsefe Ve Mantık, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Pamukkale University, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Çağdaş Dil Felsefesinde Dil, Zihin ve Söz Edimi İlişkisi

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe

 • 2008 Postgraduate

  S. Kierkegaard ve J. P. Sartre 'ın Varoluşçuluk Düşüncelerinin Karşılaştırılması

  Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Estitüsü, Felsefe