Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Ankara University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmaceutıcal Technology, Turkey

 • 2006 - 2011 Under Graduate

  Ankara University, Faculty Of Pharmacy, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  LİNEZOLİD İÇEREN BİYOPARÇALANIR NANOFİBERLERİN HAZIRLANMASI VE İN VİTRO/İN VİVO DEĞERLENDİRİLMESİ

  Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English