Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erektil Disfonksiyon Tanısı Nasıl Konulmalı?

Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, cilt.6, sa.2, ss.20-24, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Üreter Tümörlerinde Tanı ve Tedavi

Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, cilt.6, sa.1, ss.47-53, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Mesane kanserlerinde deneysel hayvan modelleri.

ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ, cilt.12, sa.1, ss.50-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Venöz Trombüslü Renal Hücreli Karsinomlar: Cerrahi Yaklaşımlar

ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ, cilt.10, sa.3, ss.32-35, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu Arteri Olan Böbreklerle Yapılan Nakillerde Sonuçlar, Vasküler ve Ürolojik Komplikasyonlar

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.19, ss.124-129, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Laparoskopik Renal Kitle Enükleyasyonu

29. Ulusal Üroloji Online Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Kasım 2020

Target Görünümü Veren Atipik Adenomatoid Tümör

Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2017

Transrektal URS: Üreterosigmoidostomi- Sol Distal Üreter Taşı

12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2017, ss.34

Laparoskopik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu

12. Üroonkolji kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2015, ss.73

Renal kitlelerde nefron koruyucu cerrahi sonuçlarımız: 12 yıllık tek merkez deneyimi

24. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ-26. WORLD CONGRESS ON VIDEOUROLOGY, İzmir, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2015

Prostatın tip 1 orta hat kisti

35. Ulusal Radyoloji Kongresi, Türkiye, 11 - 16 Kasım 2014

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.116

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.117

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.116

Laparoskopik Üreteroüreterostomi Yapılan Retrokaval Üreter: Olgu Sunumu.

3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014, ss.3

Nadir Testis Stromal Tümörü: Bilateral Leydig Hücreli Tümör- Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.102

Radikal Sistektomi Sonrası Lenf Nodu Dansitesinin Surveye Etkisi

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Mayıs 2012, ss.96-97

Kitap & Kitap Bölümleri

Prostat Füzyon Biyopsisi

Prostat Biyopsisi- Multidisipliner Yaklaşım, Demirtaş A, Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.123-130, 2018