Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Rü yetullah

İslam Ansiklopedisi, vol.35, no.1, pp.311-314, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Küreselleşen Dünyada Geleneksel Değerler

Eski-Yeni, no.2, pp.27-38, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Küreselleşen Dünyada Geleneksel Değerleri

Eski-Yeni, vol.1, no.2, pp.27-38, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Ehl-i Sünnet'in Teolojik Boyutu

İslamiyat, vol.8, no.3, pp.13-26, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

İslam, İman ve Fundamentalizm

Kelam Araştırmaları, vol.2, no.2, pp.83-94, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Alevi-Bektaşiliğin İnanç Boyutu

İslamiyat, vol.6, no.3, pp.13-30, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Ebu Hanife'de İmanın Kesinliği

İslami Araştırmalar Dergisi, vol.15, no.1, pp.207-213, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Ebu Hanife de İmanın Kesinliği Meselesi

İslami Araştırmalar, vol.15, no.1, pp.207-213, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Matüridilerde Tekvin Sıfatı ve Temellendirilmesi

Uluslararası Matüridilik Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği), Türkistan, Kazakhstan, 10 - 18 October 2018, pp.219-230

Nübüvvetin Gerekliliği, Kapsamı ve Süresi

Hz. Peygamberin Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştayı, Gaziantep, Turkey, 17 - 19 October 2014, pp.229-248

Süruru Kalbi n Nazirin Adlı Esere Göre Müderris İspirli Ömer Efendi nin Mucize Anlayışı

Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Ârif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014, Erzurum, Turkey, 4 - 05 May 2014, pp.719-730

İspirli Ömer Efendi'nin Mucize Anlayışı

Erzurum İspirli Kadızade Mehmet Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 04 May 2014, pp.719-731

Ebu Hanife’nin Düşünce Sisteminde Yorumun Evrenselliği/Kapsamlılığı Sorunu

İmam-Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, Bursa, Turkey, 16 - 19 October 2003

Globalleşin Dünyada Dinin Anlamı

Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi, Çorum, Turkey, 1 - 04 May 2003, pp.133-152

İslam İmanı Fundamentalizmi Destekler mi?

Türkiye’xxnin Güvenliği Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 17 - 19 October 2001

Globalleşen Dünyada Dinin Anlamı

Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi Sempozyumu, Turkey, 6 - 08 September 2002, vol.1, pp.133-152

İnanç Önermelerinin Bilişselliği

Kelam'da Bilgi Problemi, Bursa, Turkey, 1 - 04 May 2001, pp.49-60

İman, Objektivite ve Yanlışlanabilirlik

Günümüz İnanç Problemleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 1 - 04 March 2001, pp.77-95

Books & Book Chapters

Conceptual Framework of Maturidi Thought

in: Connectivites And Common Legacies in Central Asia, Pakistan, Iran and Turkey, Kirecci, Mehmet Akif, Biltekin, Gonca, Editor, Economic Cooperation Organization Educational Institute, Ankara, pp.917-932, 2022

İslam İnancının Ana Umdeleri

Endülüs Yayınları, İstanbul, 2019

Taassup

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2019

Zaman Dışı Seyahat Anlamındaki ’xxAstral Seyahat’xxın Dinimizdeki Yeri Nedir

in: İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Cafer Karadaş, Editor, Beyan Yayınları, İstanbul, pp.165170, 2019

Ebu’xxl-Berekat en-Nesefi ve el-Umde’xxsi

in: İslam İnancının Ana Umdeleri, , Editor, Endülüs Yayınları, İstanbul, pp.7-15, 2019

Taassup

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, Ankara, 2018

Reenkarnasyon/Tenasuh Düşüncesi

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, Grafiker, pp.609-616, 2018

Matüridilik-Eş’xxarilik Karşılaştırması

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, Ankara, pp.162-166, 2018

Matüridilik: Önemli İsimler ve Temel İlkeler

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, Ankara, pp.139-145, 2018

İmanın Mahiyeti

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, Ankara, pp.282-286, 2018

Rü’yetullah Tartışması

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, Grafiker, pp.485-493, 2018

Bilgi Kuramı

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, Grafiker, pp.294-302, 2018

"Kudsiyet, velayet ve keramet" Kavramları

in: İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet, velayet, keramet, Yusuf Şevki Yavuz, Editor, Kuramer, İstanbul, pp.289-296, 2017

Rü yetullah Tartışması

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.485-493, 2017

İmanın Mahiyeti

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.282-286, 2017

Bilgi Kuramı

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.294-302, 2017

Matüridilik: Önemli İsimler ve Temel İlkeler

in: Kelam El kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.139-145, 2017

Maturidilik-Eşarilik Karşılaştırması

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.162-166, 2017

İnkarcı Akımlar

in: Sistematik Kelam III, Ismail Şık, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, 2017

Mezhep Taassubu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2016

İslam İnancının Ana Umdeleri

in: Maturidi Gelen-ek-i, Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayınları, İstanbul, pp.202-229, 2016

Tevhidi Zedeleyen Söylemler

in: Hz. Peygamber Tevhid ve Vahdet, Diyanet, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.133-143, 2016

Tevhidi Zedeleyen Söylemler

in: Hz Peygamber Tevhit ve Vahdet, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.133-143, 2016

İslam İnancının Ana Umdeleri

in: Din Felsefesi Açısından Maturidi Gelen-Ek-i (Klasik Çağdaş Metinler Seçkisi), Recep Alpyağıl, Editor, İz Yayınları, İstanbul, pp.202-229, 2016

Nübüvvetin Gerekliliği, Kapsamı ve Süresi,

in: Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştay Bildiri ve Müzakere Metinleri, Mahmut Çınar, Editor, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, pp.229-248, 2015

Kitaplara İman

in: İslam İnanç Esasları, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, Ankara, pp.149-157, 2015

Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı

in: Hz Peygamber in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştay Bildiri ve Müzakere Metinleri 17 19 Ekim 2014, , Editor, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, pp.229-248, 2015

Çağdaş İnanç Problemleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2014

Bilgi Kuramı

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, pp.306-317, 2014

"Kelam İlminde Aklın ve Vahyin Yeri"

in: Akaid ve Kelam İlminde Vahyin ve Aklın Yeri, İlyas Çelebi, Editor, Ensar Yayınları, İstanbul, pp.348-362, 2013

"Kitaplara İman"

in: İslam İnanç Esasları, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.149-162, 2013

Kitaplara İman

in: İslam İnanç Esasları, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, pp.149-162, 2013

Kelam İlminde Kaynak Problemi ve Önemli Kelam Eserleri

in: Kelama Giriş, Çelebi İlyas, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2012

İnanç-Davranış İlişkisi

in: İslam İnanç Esasları, İlyas Çelebi, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2012

Kelam'da Bilgi Problemi

in: Kelama Giriş, Çelebi İlyas, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2012

Maturidilik-Eşarilik Karşılaştırması

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.172-176, 2012

Reenkarnasyon/Tenasuh Düşüncesi

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.699-709, 2012

Bilgi Kuramı

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.306-314, 2012

İmanın Mahiyeti

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.290-294, 2012

Rü'yetullah Tartışması

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.511-521, 2012

Matüridilik: Önemli İsimler ve Temel İlkeler

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.149-155, 2012

Satanizm

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.595-608, 2012

Rü yetullah Tartışması

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, pp.511-521, 2012

Satanizm

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, pp.595-608, 2012

Reenkarnasyon/Tenasüh Düşüncesi

in: Kelam EL Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker, pp.699-709, 2012

Matüridilik-Eş arilik Karşılaştırması

in: Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, pp.172-176, 2012

Dini Bilginin İmkanı

İnsan Yayınları, İstanbul, 2003

Tanrı nın Anlamı

İnsan Yayınları, İstanbul, 2001

Episodes in the Encyclopedia

İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı, pp.311-314, 2008

Other Publications