Achievements & Reputation

Publication

103

Congress and Symposium Activities

 • 01 December 2014 - 01 December 2014 V.Din Şurası (Tebliğle Katılım)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 October 2014 - 01 October 2014 “Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı” Çalıştayı

  Attendee

  Gaziantep, Turkey

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 Erzurum İspirli Ömer Efendi Sempozyumu

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 January 2014 - 01 January 2014 Temel İslam Bilimlerinin Ortaya Çıkışı ve Diğer İlimlerle İlişkisi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 February 2013 - 01 February 2013 Eğitimde Paradigma Dönüşümü

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 Kelam İlmi Açısından Gnostik Akımlar ve Ökültizm

  Attendee

  Malatya, Turkey

 • 01 April 2012 - 01 April 2012 Hz.Peygamber'in Örnek Hayatı

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 Kur'an Kelam: Kimlik ve Hakikat Olarak İslam

  Attendee

  Isparta, Turkey

 • 01 February 2010 - 01 February 2010 Kelamcıların Kur'an'a Yaklaşımları

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 01 June 2007 - 01 June 2007 İslamda Ahirket İnancı

  Attendee

  Sivas, Turkey

 • 01 May 2007 - 01 May 2007 Dini Otorite

  Attendee

  Rize, Turkey

 • 01 September 2006 - 01 September 2006 İslam'da Peygamber İnancı

  Attendee

  Diyarbakır, Turkey

 • 01 September 2005 - 01 September 2005 Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları

  Attendee

  Sakarya, Turkey

 • 01 September 2004 - 01 September 2004 Kelam İlmi'nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri

  Attendee

  Elazığ, Turkey

 • 01 September 2002 - 01 September 2002 Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi

  Attendee

  Çorum, Turkey

 • 01 September 2001 - 01 September 2001 Günümüz İnanç Problemleri

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 September 2000 - 01 September 2000 Kelam'da Bilgi Problemi

  Attendee

  Bursa, Turkey