Ögrenim Bilgisi


Doktora
2015 - 2019
Erciyes Üniversitesi, Fizyoloji, Türkiye

Yüksek Lisans
2012 - 2015
Erciyes Üniversitesi, Temel Tıp Bilimleri, Fizyoloji, Türkiye

Lisans
2008 - 2012
Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Neurobiology, Centro de Investigacion Principe Felipe/ Laboratory of Neurobiology, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Moleküler Hücre Biyolojisi Teknikleri, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, 2014
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Araştırmalar İçin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Erciyes Üniversitesi/DEKAM, 2013
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Pedagojik Formasyon Sertifikası, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2012

Akademik Unvanlar / Görevler


Araştırma Görevlisi Dr.
2012 - Devam Ediyor
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri

Desteklenen Projeler

 1. DURSUN N., CANTÜRK TAN F., TAN B., DELİBAŞ S., SÜER C., KOŞAR B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hipotiroidi ile oluşturulan metaplastik bozulmaya intrahipokampal uygulanan tiroit hormon türevlerinin etkisinde Akt enziminin rolü, 2020 - 2022
 2. SÜER C., TAN B., DURSUN N., KOŞAR B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sinaptik plastisite ve metaplastisite ile kontrol edilen Glikojen Sentaz Kinaz-3 (GSK-3) yolağının nörodejeneratif protein ilişkili gen anlatımına etkisi, 2020 - 2021
 3. TAN B., DURSUN N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sinaptik plastisitenin farklı düzeylerinde Tau protein epitoplarının fosforillenme düzeyi ve muhtemel ilişkili protein kinazların rolünün araştırılması, 2020 - 2021
 4. SÜER C., BABUR E., TAN B., DURSUN N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Farklı MAPK inhibitörlerinin Uzun dönemli güçlenme baskılanma ve depotansiyasyon yanıtları üzerine olan etkisinin karşılaştırılması, 2018 - 2020
 5. CANTÜRK TAN F., TAN B., UÇAR S., KARAMAZI Y., YALÇIN B., DAŞDAĞ S., YAY A. H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sıçanların üreme ve gelişimi üzerine elektromanyetik alanların etkisi: 3 nesil çalışma, 2017 - 2020
 6. SÜER C., TAN B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hipotiroidi ve Hipertiroidi Modeli Oluşturulmuş Sıçanların Hipokampüsünde Metaplastisite Yanıtlarının ve Sinyal Yolaklarının Araştırılması, 2017 - 2019
 7. DURSUN N., TAN B., ALTUNTAŞ H., BABUR E., BAYAR Y., BAKKALOĞLU U., ÖZDOĞAN K., SÜER C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hipotiroidili Sıçanlarda Sinaptik Plastisite Gücündeki Yaş Bağımlı Azalmanın ve Selenyum Takviye Etkisinin İncelenmesi, 2016 - 2019
 8. DURSUN N., SÜER C., BABUR E., BAKKALOĞLU U., TAN B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Sodyum selenit ve seleno-L-metiyoninin hipotiroidi ile bozulan sinaptik plastisite ve nörogenez üzerine etkisi, 2016 - 2018
 9. DURSUN N., SÜER C., TAN B., BABUR E., BAYAR Y., KURT TOKPINAR R., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Yaşlı Hipotiroidili ve Hipertiroidili Sıçanlarda Öğrenme Performansının Karşılaştırılması, 2016 - 2017
 10. DURSUN N., BAYAR Y., TAN B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Tiroit hormonlarının T3 ve T4 Yüksek Frekanslı Uyarım ile Tetiklenen Sinaptik Plastisitenin Depotansiyasyonu Üzerine Etkisi, 2015 - 2017
 11. DURSUN N., ÖZDEMİR H., BABUR E., BAYAR Y., TAN B., ÖZDOĞAN K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Hipertiroidi ile hipertrofi oluşturulmuş sıçan kalbinde iskemi reperfüzyon hasarının değerlendirilmesi, 2015 - 2016
 12. DURSUN N., EROL E., ÖZDOĞAN K., BATAKCI M., SÜER C., BİTİKTAŞ S., TAN B., ÖZDEMİR H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Selenyumun Uzamsal Öğrenme Performansına Etkisinin İncelenmesi, 2014 - 2016
 13. AŞÇIOĞLU M., BİTİKTAŞ S., YOUSEF M., SÜER C., TAN B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, HİPERTİROİDİLİ SIÇANLARIN YAVRULARINDA UZAMSAL ÖĞRENME VE BELLEK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2014 - 2015
 14. DURSUN N., EROL E., SÜER C., ÖZDOĞAN K., ÖZDEMİR H., BİTKTAŞ S., KURT R., TAN B., BATAKCI M., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SELENYUMUN, SIÇANLARDA 6-N-PROPİL-2-TİOURASİL (PTU) İLE OLUŞTURULAN ÖĞRENME/BELLEK BOZUKLUĞUNA ETKİSİ, 2014 - 2015

Ödüller

 1. TAN B., Travel Grand, European College of Neuropsychopharmacology, Eylül 2016
 2. TAN B., HİPOKSİK İSKEMİK BEYİN HASARI OLUŞTURULAN YENİDOĞAN SIÇANLARDA PENTOKSİFİLİN UYGULAMASININ NÖRONAL APOPTOZİS VE BİLİŞSEL-MOTOR YETİLER ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 22. UNEKO Kongresi, Nisan 2014

Burslar

HİPERTİROİDİLİ SIÇANLARIN YAVRULARINDA UZAMSAL ÖĞRENME PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Yüksek Lisans Tezi), TÜBİTAK, 2014 - Devam Ediyor

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Phosphorylation of tau protein based on the activity of kinases and phosphatases in various forms of synaptic plasticity
  TAN B., Tufan E., Barutçu Ö., Aslan-Gülpinar E., DURSUN N., SÜER C.
  Physiology International, 2024 (SCI-Expanded)
 2. Insulin-induced long-term potentiation in the dentate gyrus of hippocampal formation
  Barutçu Ö., SÜER C., DURSUN N., Tufan E., Gülpınar E. A., TAN B.
  Psychoneuroendocrinology, cilt.157, 2023 (SCI-Expanded)
 3. Possible role of T3 hormone in Metaplasticity Disorder in Experimental Hypothyroidism Model
  TAN B., Cimen A., Gunek D.
  ACTA PHYSIOLOGICA, ss.42, 2023 (SCI-Expanded)
 4. Changes in the histopathology and in the proteins related to the MAPK pathway in the brains of rats exposed to pre and postnatal radiofrequency radiation over four generations
  Tan B., Cantürk Tan F., Yalçın B., Daşdağ S., Yeğin K., Yay A. H.
  Journal of Chemical Neuroanatomy, cilt.126, 2022 (SCI-Expanded)
 5. Tau protein is differentially phosphorylated in young- and old-aged rats with experimentally induced hyperthyroidism
  TAN B., Babur E., TOY N., GÜNAYDIN B., DURSUN N., SÜER C.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE, cilt.82, sa.7, ss.654-663, 2022 (SCI-Expanded)
 6. Sex-related differences in somatic plasticity and possible role of ERK1/2: An in-vivo study of young-adult rats
  TAN B., Yasar A., Boz F., DURSUN N., SÜER C.
  PHYSIOLOGY & BEHAVIOR, cilt.255, 2022 (SCI-Expanded)
 7. Neurodegeneration-related genes are differentially expressed in middle-aged rats compared to young-adult rats having equal performance on long-term memory and synaptic plasticity
  Babur E., Tufan E., Barutcu O., Aslan-Gulpinar E., TAN B., SÜER C., DURSUN N.
  BRAIN RESEARCH BULLETIN, cilt.182, ss.90-101, 2022 (SCI-Expanded)
 8. N-Methyl-D-Aspartate Receptor Blockade Reduces Plasticity-Associated Tau Expression and Phosphorylation of Tau at Ser416 Residue
  TAN B., SÜER C.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.234, ss.53, 2022 (SCI-Expanded)
 9. Investigation of the Role of GSK3 beta and PP2A in Hypothyroid-Induced Long-Term Potentiation Impairment
  Pektas F., TAN B., Gulpinar E. A., Boz F., DURSUN N.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.234, ss.45, 2022 (SCI-Expanded)
 10. Experimental Hyperthyroidism Alters the Expression of Neuronal Plasticity-Related Genes during Neuronal Plasticity in the Rat Hippocampus
  Altunkaya M., TAN B., AKÇAKAYA TEK S., DURSUN N.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.234, ss.53, 2022 (SCI-Expanded)
 11. Effect of sodium selenite on synaptic plasticity and neurogenesis impaired by hypothyroidism
  Babur E., CANÖZ Ö., TAN B., SÜER C., DURSUN N.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, cilt.132, sa.7, ss.662-672, 2022 (SCI-Expanded)
 12. Effects of pre and postnatal 2450 MHz continuous wave (CW) radiofrequency radiation on thymus: Four generation exposure
  CANTÜRK TAN F., YALÇIN B., YAY A. H., TAN B., YEĞİN K., DAŞDAĞ S.
  ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE, cilt.41, sa.3, ss.315-324, 2022 (SCI-Expanded)
 13. Comparison of the subsequent LTP in hippocampal synapses primed by low frequency stimulations ranging from 0.5 to 5 Hz: An in vivo study
  TAN B., DURSUN N., Stier C.
  NEUROSCIENCE LETTERS, cilt.767, 2022 (SCI-Expanded)
 14. Rho-associated kinases contribute to the regulation of tau phosphorylation and amyloid metabolism during neuronal plasticity
  Saray H., Süer C., Koşar B., Tan B., Dursun N.
  PHARMACOLOGICAL REPORTS, cilt.73, sa.5, ss.1303-1314, 2021 (SCI-Expanded)
 15. Long-term depression-related tau phosphorylation is enhanced by methylene blue in healthy rat hippocampus
  Süer C., Yildiz N., Barutcu O., Tan B., Dursun N.
  PHARMACOLOGICAL REPORTS, cilt.73, sa.3, ss.828-840, 2021 (SCI-Expanded)
 16. N-methyl-d-aspartate receptor blockade reduces plasticity-related tau expression and phosphorylation of tau at Ser416 residue but not Thr231 residue
  Tan B., Aslan-Gulpinar E., Dursun N., Süer C.
  EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH, cilt.239, ss.1627-1637, 2021 (SCI-Expanded)
 17. Effect of L-thyroxine administration on long-term potentiation and accompanying mitogen-activated protein kinases in rats
  TAN B., Babur E., AŞÇIOĞLU M., SÜER C.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL NEUROSCIENCE, cilt.81, sa.3, ss.259-269, 2021 (SCI-Expanded)
 18. Maternal l-thyroxine treatment during lactation affects learning and anxiety-like behaviors but not spatial memory in adult rat progeny
  TAN B., Bakkaloglu U., Ascioglu M., SÜER C.
  PHARMACOLOGICAL REPORTS, cilt.73, sa.2, ss.454-463, 2021 (SCI-Expanded)
 19. Investigation of Age-Dependent Changes in Hippocampal Long-Term Potentiation Related Tau Phosphorylation
  Barutcu O., TAN B., DURSUN N., SÜER C.
  NEUROENDOCRINOLOGY, cilt.111, ss.50, 2021 (SCI-Expanded)
 20. Effect of the Inhibition of Rock Signaling on the Hippocampal Metaplasticity
  Saray H., DURSUN N., SÜER C., TAN B.
  NEUROENDOCRINOLOGY, cilt.111, ss.42-43, 2021 (SCI-Expanded)
 21. Investigation of Age-Dependent Changes in Hippocampal Long-Term Depression Related Tau Phosphorylation
  TAN B., Barutcu O., Babur E., SÜER C., DURSUN N.
  NEUROENDOCRINOLOGY, cilt.111, ss.50-51, 2021 (SCI-Expanded)
 22. Deficiency but Not Supplementation of Selenium Impairs the Hippocampal Long-Term Potentiation and Hippocampus-Dependent Learning
  BABUR E., TAN B., Yousef M., Cinbaş S., SÜER C., DURSUN N.
  Biological Trace Element Research, cilt.192, sa.2, ss.252-262, 2019 (SCI-Expanded)
 23. Effect of Prenatal Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields on the Rat Hippocampus: A Generation Study
  Tan F., TAN B., Karamazi Y., DAŞDAĞ S., Yay A. H.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.227, ss.81, 2019 (SCI-Expanded)
 24. Adult-Onset Hypothyroidism Alters the Metaplastic Properties of Dentate Granule Cells by Decreasing Akt Phosphorylation.
  Yousef M., Babür E., Delibaş S., Tan B., Çimen A., Dursun N., Süer C.
  Journal of molecular neuroscience : MN, 2019 (SCI-Expanded)
 25. Depotentiation of Long-Term Potentiation Is Associated with Epitope-Specific Tau Hyper-/Hypophosphorylation in the Hippocampus of Adult Rats
  Babur E., Tan B., Delibaş S., Yousef M., Dursun N., Süer C.
  JOURNAL OF MOLECULAR NEUROSCIENCE, cilt.67, ss.193-203, 2019 (SCI-Expanded)
 26. The Effect of Agomelatine on Neurogenesis in Depressive Rats
  BAKKALOĞLU U., BABUR E., TAN B., YALÇIN B., YAY A. H., GÖLGELİ A.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.225, ss.35, 2018 (SCI-Expanded)
 27. The Prenatal Effect to Ossification of Exposure to Radiofrequency-Electromagnetic Field
  CANTÜRK TAN F., KARAMAZI Y., UÇAR S., DAŞDAĞ S., YALÇIN B., TAN B.
  Acta Physiologica, 2018 (SCI-Expanded)
 28. The Effect of Agomelatine on Neurogenesis in Depressive Rats
  Bakkaloglu U., Babur E., TAN B., Yazgan K., YALÇIN B., YAY A. H., GÖLGELİ A.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.225, ss.35, 2018 (SCI-Expanded)
 29. The Prenatal Effect to Ossification of Exposure to Radiofrequency-Electromagnetic Field
  CANTÜRK TAN F., Karamazi Y., UÇAR S., DAŞDAĞ S., YALÇIN B., TAN B.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.225, ss.66, 2018 (SCI-Expanded)
 30. Effects of Selenium Deficiency and Supplementation on Synaptic Plasticity in Adult Rats
  Babur E., BAKKALOĞLU U., TAN B., SÜER C., DURSUN N.
  Acta Physiologica, 2018 (SCI-Expanded)
 31. Teratogenic Effects of Exposure to Radiofrequency-Electromagnetic Field on Histopathological and on Hippocampal Levels of MAPKs on Rats Brain
  CANTÜRK TAN F., ÖNDER G. Ö., TAN B., KARAMAZI y., YAY A. H., DAŞDAĞ S., YALÇIN B.
  Acta Physiologica, 2018 (SCI-Expanded)
 32. Adult-Onset Hypothyroidism Promotes Metaplastic Inhibition of Long-term Potentiation in a Frequency-Specific Manner
  TAN B., Babur E., Delibaş S., DURSUN N., SÜER C.
  Acta Physiologica, ss.21, 2018 (SCI-Expanded)
 33. The Prenatal Effect to Ossification of Exposure to Radiofrequency-Electromagnetic Field
  CANTÜRK TAN F., Karamazi Y., UÇAR S., DAŞDAĞ S., YALÇIN B., TAN B.
  Acta Physiologica, 2018 (SCI-Expanded)
 34. The Effect of Metaplasticity and Neurogenesis Relationship on Developed Memory Disorders in Hypothyroidism
  DURSUN N., Babur E., TAN B., BAKKALOĞLU U., Koşar B., SÜER C.
  Acta Physiologica, 2018 (SCI-Expanded)
 35. Differential Effects of Pentoxifylline on Learning and Memory Impairment Induced by Hypoxic-Ischemic Brain Injury in Rats
  Halis H., Bitiktaş S., Baştuğ O., Tan B., Kavraal Ş., Güneş T., Süer C.
  CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY AND NEUROSCIENCE, cilt.17, sa.3, ss.388-399, 2018 (SCI-Expanded)
 36. The Effect of agomelatine on Cognitive Function in Model of Depressed Rats
  BAKKALOĞLU U., BABUR E., TAN B., YAZGAN K., GÖLGELİ A.
  Acta Physiologica, cilt.221, ss.75, 2017 (SCI-Expanded)
 37. L-thyroxine supresses the mitogen-activated protein kinase activation by depontiating stimulus in the hippocampus in vivo
  TAN B., BABUR E., DURSUN N., SÜER C.
  Acta Physiologica, cilt.221, ss.49-125, 2017 (SCI-Expanded)
 38. The effects of intra-hippocampal L-thyroxine infusion on long-term potentiation and long-term depression: A possible role for the αvβ3 integrin receptor
  Bitiktaş S., TAN B., Kavraal Ş., Yousef M., Bayar Y., DURSUN N., SÜER C.
  Journal of Neuroscience Research, cilt.95, sa.8, ss.1621-1632, 2017 (SCI-Expanded)
 39. Adult-onset hyperthyroidism impairs spatial learning: possible involvement of mitogen-activated protein kinase signaling pathways
  Bitiktas S., Kandemir B., TAN B., KAVRAAL S., LİMAN N., DURSUN N., Donmez-Altuntas H., Aksan-Kurnaz I., Suer C.
  NEUROREPORT, cilt.27, sa.11, ss.802-808, 2016 (SCI-Expanded)
 40. Effects of selenium treatment on 6-n-propyl-2-thiouracil-induced impairment of long-term potentiation
  Bitiktaş S., Tan B., Batakçı M., Kavraal Ş., DURSUN N., Suer C.
  Neuroscience Research, cilt.109, ss.70-76, 2016 (SCI-Expanded)
 41. Low-frequency stimulation induces a durable long-term depression in young adult hyperthyroid rats: the role of p38 mitogen-activated protein kinase and protein phosphatase 1
  TAN B., Bitiktas S., KAVRAAL S., DURSUN N., Donmez Altuntas H., Suer C.
  NEUROREPORT, cilt.27, sa.9, ss.640-646, 2016 (SCI-Expanded)
 42. Cardioprotective effects of Na+/H+ exchanger inhibition on reperfusion injury in rats
  Ozdogan K., DURSUN N., Canturk F., TAN B.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.217, ss.38-39, 2016 (SCI-Expanded)
 43. Metformin Alone or Insulin with: Effects on Oxidative Balance and DNA After Ischemia Reperfusion in Isolated Heart
  ÖZDOĞAN K., DURSUN N., CANTÜRK F., TAN B.
  CARDIOVASCULAR THERAPEUTICS, cilt.11, ss.112-123, 2016 (SCI-Expanded)
 44. Ischemia/Reperfusion Injury Assessment in the Hyperthrophic Heart Created with Hyperthyroidism
  Özdemir H., Bayar Y., ÖZDOĞAN K., BABUR E., TAN B., DURSUN N.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.215, ss.18, 2015 (SCI-Expanded)
 45. Effect of Selenium on the Learning/Memory Impairment Induced by 6-n-propyl-2-thiouracil (PTU) in Rats
  Batakci M., Bitiktas S., TAN B., YOUSEF M., DURSUN N., SÜER C.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.215, ss.96-97, 2015 (SCI-Expanded)
 46. Investigation of the Healing Effects of Selenium on Learning Deficit is caused by Lactation Period Created Hyperthyroidism
  TAN B., BAKKALOĞLU U., Yousef M. W., BABUR E., Bitiktas S., Ascioglu M., SÜER C.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.215, ss.68, 2015 (SCI-Expanded)
 47. The Na plus /H plus Exchanger Inhibition Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury Effect in Rats
  ÖZDOĞAN K., Hamarat S., DURSUN N., TAN B., Canturk F.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.215, ss.77, 2015 (SCI-Expanded)
 48. Effect of Carnosine Pretreatment against Ischemia/Reperfusion Damage in Rat Heart
  ÖZDOĞAN K., Hamarat S., DURSUN N., Canturk F., TAN B.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.215, ss.76-77, 2015 (SCI-Expanded)
 49. Evaluation of Spatial Learning and Memory Performance in Congenital Hyperthyroidism Rats
  BAKKALOĞLU U., TAN B., Bitiktas S., ÖZDOĞAN K., Ascioglu M., SÜER C.
  ACTA PHYSIOLOGICA, cilt.215, ss.70, 2015 (SCI-Expanded)
 50. Intraperitoneal Administration of Low Dose Aluminium in The Rat: How Good is It to Produce a Model for Alzheimer Disease
  ULUSOY H. B., SONMEZ M. F., KILIÇ E., CALISKAN K., KARACA B., KARA M., ERCAL O., GUNDUZ Y., KARABULUT D., BITIKTAS S., et al.
  ARCHIVES ITALIENNES DE BIOLOGIE, cilt.153, sa.4, ss.266-278, 2015 (SCI-Expanded)
 51. P 1 e 005 Possible involvement of p38MAPK and PP1 in impaired hippocampal function induced by 21 day propylthiouracil treatment
  TAN B., BİTİKTAŞ S., ALTUNTAŞ H., DURSUN N., SÜER C., LİMAN N., Kavraal S., Kandemir B., Aksan-Kurnaz I.
  European Neuropsychopharmacology, cilt.24, ss.192-193, 2014 (SCI-Expanded)
 52. P 1 e 006 Possible involvement of shifting NR2B subunit to NR2A subunit in impaired hippocampal function induced by 21 day thyroxine treatment
  BİTİKTAŞ S., TAN B., Kandemir B., Kavraal S., LİMAN N., ALTUNTAŞ H., DURSUN N., Aksan-Kurnaz I., SÜER C.
  European Neuropsychopharmacology, cilt.24, ss.193, 2014 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. The Effect of Changes in Thyroid Hormone Levels on Learning and Memory in Middle Aged Rats
  BABUR E., Tokpinar R. K., DURSUN N., TAN B., SÜER C.
  NAMIK KEMAL MEDICAL JOURNAL, sa.4, ss.334-339, 2023 (ESCI)
 2. Dentat girus içerisine infüze edilen T4'ün uzun dönemli etkinleşme yanıtları üzerine etkisi ve mitojen ile aktive olan protein kinazın rolü
  TAN B., BABUR E., GÜLER A. D., SÜER C., DURSUN N.
  Genel Tıp Dergisi, 2022 (Hakemli Dergi)
 3. Tiroit Hormonlarının Yüksek Frekanslı Uyarım ile Tetiklenen Sinaptik Gücün Depotansiyasyonu Üzerine Etkisi
  TAN B., BABUR E., SÜER C., DURSUN N.
  Genel Tıp Dergisi, cilt.31, sa.4, ss.369-374, 2021 (Hakemli Dergi)
 4. Sex Differences in Hippocampal Long-Term Depression and the N-Methyl-DAspartate Receptor in Rats - Positive Correlation between LTD and Glun2b Subunit.
  DURSUN N., Bayar Y., TAN B., SÜER C., ALTUNTAŞ H.
  Journal of Neurology and Neuroscience, cilt.9, sa.5, ss.1-10, 2018 (Hakemli Dergi)
 5. HİPERTİROİDİLİ SIÇANLARDA UZAMSAL ÖĞRENME PERFORMANSINA CİNSİYETİN ETKİSİ
  TAN B., BABUR E., ÖRNEK H. F., SÜER C., DURSUN N.
  İç Anadolu Tıp Dergisi, cilt.28, sa.2, ss.69-75, 2018 (Hakemli Dergi)
 6. Investigation of antioxidant enzymes of hyperthyroidedrat’s hippocampus
  Delibaş S., TAN B., Yousef M., SÜER C.
  An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, 2018 (Hakemli Dergi)
 7. Effect of selenium supplementation on impairedlearning, memory and neurogenesis by hypothyroidism
  BABUR E., CANÖZ Ö., TAN B., DURSUN N.
  An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, 2018 (Hakemli Dergi)
 8. Histopathological and hippocampal changes in thebrain of rat pups exposed to electromagnetic fields
  CANTÜRK TAN F., ÖNDER G. Ö., TAN B., KARAMAZI Y., YAY A. H., DAŞDAĞ S.
  An internaional journal of experimental and clinical anatomy, 2018 (Hakemli Dergi)
 9. Investigation of metaplasticity responses inhypothyroided rats
  TAN B., DURSUN N., Babur E., SÜER C.
  An International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, 2018 (Hakemli Dergi)
 10. HİPOTİROİDİLİ SIÇANLARDA UZAMSAL ÖĞRENME PERFORMANSINDA CİNSİYET BAĞIMLI FARKLILIKLAR
  Babur E., TAN B., Yıldız N., BATAKCI M., SÜER C., DURSUN N.
  Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017 (Hakemli Dergi)
 11. Hipertiroidili sıçanlarda uzamsal öğrenme performansında cinsiyet bağımlı farklılıklar
  BABUR E., TAN B., BATAKCI M., SÜER C., DURSUN N.
  Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017 (Hakemli Dergi)
 12. The effect of agomelatine on pain threshold in depression model rats
  BAKKALOĞLU U., BABUR E., TAN B., YAZGAN K., GÖLGELİ A.
  Anatomy, cilt.11, ss.61-62, 2017 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Kardiyovaskuler fizyoloji
  BABUR E., BAKKALOĞLU U., TAN B., PEKTAŞ F.
  Diş Hekimliği Öğrencileri için Fizyoloji, Tan Burak, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.133-163, 2022

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Enzymatic and Histopathological Changes in Rat Liver Exposed to Pre-and Postnatal Radiofrequency Electromagnetic Field: A Generation Study
  VAROL S., KARAMAZI Y., GENCASLAN M. A., İLHAN O. Ç., TAN B., YALÇIN B., DAŞDAĞ S., YEĞİN K., YAY A. H., CANTÜRK TAN F.
  4th International 33rd National Turkish Biophysics Congress 31 August-03 September 2022, Adıyaman / TÜRKİYE, Adıyaman, Türkiye, 31 Ağustos 2022, ss.113
 2. Enzymatic and histopathological changes in rat liver exposed to prenatalradiofrequency electromagnetic field: 3 generations
  CANTÜRK TAN F., DAŞDAĞ S., ÖNDER G. Ö., YALÇIN B., YAY A. H., İLHAN O. Ç., GENÇASLAN M. A., TAN B.
  UNESCO/UNITWIN Network Web seminar 2020, Karnataka, Hindistan, 6 - 07 Ağustos 2020
 3. Yaşlı Hipertiroidili Sıçanlarda Düşük Frekanslı Uyarı ileİndüklenen Uzun Dönemli Güçlenmede Nitrik OksitSentazın Muhtemel Rolü
  TAN B., SÜER C., Koşar B., DURSUN N.
  45. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019
 4. http://www.tfbd.org.tr/yuklemeler/45_fizyoloji_kongresi_ozet_kitabi.pdf
  TAN B., SÜER C., Koşar B., DURSUN N.
  45. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019, cilt.2, ss.105
 5. Possible Role of Nitric Oxide Synthase in Low-FrequencyStimulation-Induced Long-Term Potentiation in AgedHyperthyroid Rats
  TAN B., SÜER C., Koşar B., DURSUN N.
  45. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Aydın, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019
 6. THE EFFECTS ON OSSIFICATION OF PRENATAL EXPOSURE TORADIOFREQUENCY RADIATION: 3-GENERATION STUDY
  Cantürk Tan F., Uçar S., Karamazı Y., Yalçın B., Tan B., Daşdağ S., Yay A. H.
  5th International Ahi Evran Medicine and Health Science Congres, Kırşehir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.176-183
 7. RADYOFREKANS RADYASYONA PRENATAL MARUZİYETİNİNKEMİKLEŞME ÜZERİNE ETKİLERİ: 3 NESİL ÇALIŞMA
  CANTÜRK TAN F., UÇAR S., karamazı y., TAN B., DAŞDAĞ S., YAY A. H.
  I. AHİ EVRANULUSLARARASITIP VE SAĞLIKBİLİMLER KONGRESİ, 11 - 14 Nisan 2019
 8. ERK inhibitörü pd98059’ün dentat girustan kaydedilen uzun süreli depresyon üzerine zamana bağımlı etkisi
  Yousef M., Süer C., Dursun N., Tan B.
  17. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.52
 9. Genç sıçanlarda selenyumun öğrenme ve bellek üzerine etkisi ve Tau ilişkisi
  Babur E., Tan B., Süer C., Dursun N.
  17. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.34-35
 10. Perforant yol-dentat girus sinapslarında uzun-dönemli güçlenmenin düşük frekanslı uyarımla önlenmesi
  Çimen A., Varol S., Dursun N., Süer C., Tan B.
  17. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.54
 11. Prenatal radyofrekans elektromanyetik alana maruz kalan erkek sıçan beyninde hipokampal değişiklikler.
  Cantürk Tan F., Yay A. H., Tan B.
  . Ulusal Sinir Bilim Kongresi, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.13-15
 12. The effect of agomelatin on pain threshold and neurogenesis in depressed male rats
  BAKKALOĞLU U., BABUR E., TAN B., YAZGAN K., YALÇIN B., YAY A. H., GÖLGELİ A.
  17th Turkish Neuroscience Congress, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019
 13. Inhibition of long-term potentiation by low frequency stimulation in the perforant pathway-dentate gyrus synapse
  ÇİMEN A., VAROL S., DURSUN N., SÜER C., TAN B.
  17th Turkish Neuroscience Congress, Trabzon, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, cilt.13, sa.1, ss.54
 14. The Effect of Agomelatine on Neurogenesis in Depressive Rats
  BAKKALOĞLU U., BABUR E., TAN B., YAZGAN K., YALÇIN B., GÖLGELİ A.
  ACTA PHYSIOLOGICA, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, cilt.225, ss.35
 15. Adult-Onset Hypothyroidism Promotes Metaplastic Inhibition of Long-term Potentiation in a Frequency-Specific Manner
  TAN B., BABUR E., DELİBAŞ S., DURSUN N., SÜER C.
  ACTA PHYSIOLOGICA, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018
 16. Radyofrekans-Elektromanyetik Alana Maruz Kalan Sıçan Beyninde Histopatolojik ve MAPKs’ların Hipokampal Düzeylere Teratojenik Etkileri
  CANTÜRK TAN F., ÖNDER G. Ö., TAN B., KARAMAZI Y., YAY A. H., DAŞDAĞ S., YALÇIN B.
  44. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018
 17. Teratogenic effects of exposure to radiofrequency-electromagnetic field on histopathological and on hippocampal levels of MAPKs on rats brain.
  CANTÜRK TAN F., ÖNDER G. Ö., TAN B., KARAMAZI Y., YAY A. H., DAŞDAĞ S., YALÇIN B.
  44. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1 - 04 Kasım 2018
 18. Yetişkin Dönem Başlangıçlı Hipotiroidizm, Frekansa Özgü Bir Şekilde Uzun Dönemli Güçlenmenin Metaplastik İnhibisyonuna Yol Açar
  TAN B., BABUR E., DELİBAŞ S., DURSUN N., SÜER C.
  44. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.35
 19. The Prenatal Effect to Ossification of Exposure to Radiofrequency -Electromagnetic Field.
  CANTÜRK TAN F., KARAMAZI Y., UÇAR S., DAŞDAĞ S., YALÇIN B., TAN B.
  Yalçın. 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 1 - 04 Kasım 2018
 20. Depresif sıçanlarda agomelatinin nörogeneze etkisi
  BAKKALOĞLU U., BABUR E., TAN B., YAZGAN K., YALÇIN B., YAY A. H., GÖLGELİ A.
  44. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.52
 21. Histopathological and hippocampal changes in the brain of rat pups exposed to electromagnetic fields.
  CANTÜRK TAN F., KORKMAZ G. Ö., TAN B., DAŞDAĞ S., YAY A. H.
  16. Uluslararası Katılımlı Ulusal Sinir Bilim Kongresi, 20-23 May 2018, İstanbul/ Turkey, 20 - 23 Haziran 2018
 22. Investigation of metaplasticity responses in hypothyroided rats
  TAN B., DURSUN N., BABUR E., SÜER C.
  16th Turkish Neuroscience Congress, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2018
 23. Effect of selenium supplementation on impaired learning, memory and neurogenesis by hypothyroidism
  BABUR E., CANÖZ Ö., TAN B., DURSUN N.
  16th Turkish Neuroscience Congress, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2018
 24. Elektromanyetik alana maruz kalan sıçan yavruları beyninde histopatolojik ve hipokampal değişiklikler
  CANTÜRK TAN F., ÖNDER G. Ö., TAN B., KARAMAZI Y., YAY A. H., DAŞDAĞ S.
  16. Uluslararası Katılımlı Ulusal Sinir Bilim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2018, ss.167
 25. Hipotiroidi oluşturulmuş sıçanlarda metaplastisite yanıtlarının araştırılması
  TAN B., BABUR E., DURSUN N., SÜER C.
  16. Ulusal Sinirbilim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2018, ss.158
 26. Elektromanyetik alana maruz kalan sıçan yavruları beyninde histopatolojik, hipokampal değişiklikler
  CANTÜRK TAN F., ÖNDER G. Ö., TAN B., KARAMAZI Y., YAY A. H., DAŞDAĞ S.
  16. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 20 Mayıs 2018
 27. Sıçanların fetüsünde elektromanyetik alanın neden olduğu karaciğer hasarında histopatolojik değişiklikler
  KARAMAZI Y., CANTÜRK TAN F., ÖNDER G. Ö., YALÇIN B., YAY A. H., TAN B., DAŞDAĞ S.
  1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018
 28. Sıçanların fetüsünde elektromanyetik alanın neden olduğu karaciğer hasarında histopatolojik değişiklikler
  KARAMAZI Y., CANTÜRK TAN F., ÖNDER G. Ö., YALÇIN B., YAY A. H., TAN B., Daşdağ S.
  International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.752-753
 29. 2450 MHz elektromanyetik alan sıçan fetüsünde kemikleşmeyi artırır.
  KARAMAZI Y., CANTÜRK TAN F., UÇAR S., DAŞDAĞ S., YALÇIN B., TAN B.
  International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), 3 - 05 Mayıs 2018
 30. L-Thyroxine suppresses the mitogen-activated protein kinases activation by a depotentiating stimulus given short after a tetanus in hippocampus in vivo, 30th European Neuropsychopharmacology
  BABUR E., DURSUN N., TAN B., BAYAR Y., SÜER C.
  30th European Neuropsychopharmacology, Paris, Fransa, 2 - 07 Eylül 2017
 31. L-Thyroxine Supresses the Mitogen-Activated Protein Kinase Activation by Depotentiating Stimulus in the Hippocampus In Vivo
  TAN B., BABUR E., DURSUN N., SÜER C.
  43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2017, cilt.221, ss.47-48
 32. The Effect of Different Selenium Forms on Hypothyroidic Rats on Learning And Memory
  BABUR E., TAN B., SÜER C., DURSUN N.
  43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2017, cilt.221, ss.74
 33. The Effect of Agomelatine on Cognitive Function in Model of Depressed Rats
  BAKKALOĞLU U., BABUR E., TAN B., YAZGAN K., GÖLGELİ A.
  43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2017, cilt.221, ss.75
 34. Depotentiation of post-tetanic enhancement induces abnormal Tau hyperphosphorylation in the hippocampus in vivo
  BABUR E., DURSUN N., TAN B., BAYAR Y., SÜER C.
  30th European Neuropsychopharmacology, Paris, Fransa, 2 - 07 Eylül 2017
 35. Hipotiroidili Sıçanlarda Farklı Selenyum Türlerinin Öğrenme ve Bellek Üzerine Etkisi
  BABUR E., TAN B., SÜER C., DURSUN N.
  43.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2017, ss.83
 36. Depresyon modeli oluşturulan sıçanlarda agomelatinin kognitif fonksiyonlar üzerine etkisi
  BAKKALOĞLU U., BABUR E., TAN B., YAZGAN K., GÖLGELİ A.
  43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2017, ss.84
 37. The effect of agomelatine on pain threshold in depression model rats
  BAKKALOĞLU U., BABUR E., TAN B., YAZGAN K., GÖLGELİ A.
  15th Turkish Neuroscience Congress, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2017
 38. Evaluation of learning performance in maternal and adult-onset hyperthyroid rats: possible mechanism for p38 MAPK signaling pathway
  BAKKALOĞLU U., BABUR E., TAN B., YAZGAN K., GÖLGELİ A.
  15th Turkish Neuroscience Congress, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2017
 39. Compening of learning memory performance in aged rats with hypothyroidism and hyperthyroidism
  TAN B., BABUR E., DELİBAŞ S., SÜER C.
  15th Turkish Neuroscience Congress, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2017
 40. Investigating of the role of some proteins after infusing T3 hormone on hippocampus during high frequency stimulation followed by low frequency stimulation toinduce depotantiation
  TAN B., BABUR E., DELİBAŞ S., SÜER C.
  15th Turkish Neuroscience Congress, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2017
 41. DENTAT GİRUSA L-TİROKSİN İNFÜZYONU YAPILAN GENÇ SIÇANLARDA MAPK SİNYAL YOLAKLARININ İNCELENMESİ
  BABUR E., TAN B., DURSUN N.
  15. Ulusal Sinir Bilim Kongresi, Sakarya, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2017, ss.90
 42. Depresyon Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Agomelatinin Ağrı Eşiği Üzerine Etkisi
  BAKKALOĞLU U., BABUR E., TAN B., YAZGAN K., GÖLGELİ A.
  15. Ulusal SinirBilim Kongresi, Sakarya, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2017, ss.111
 43. Hipokampüse T3 hormonu infüzyonu takiben yüksek frekanslı uyarı sonrasında düşük frekanslı uyarı ile tetiklenen sinaptik plastisitenin depotansiyasyonu sürecinde rol oynayan proteinlerin değişimi
  DURSUN N., TAN B., BABUR E., DELİBAŞ S.
  15. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Sakarya, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2017, ss.91
 44. The evaluation of MAPK signal pathway in young rats with L-thyroxine infusion to dentate gyrus
  Babur E., TAN B., DURSUN N.
  15. Ulusal Sinir Bilim Kongresi, 7 - 10 Mayıs 2017
 45. Evaluation of spatial learning performance in selsnium supplemented rats
  TAN B., Babur E., Erol E., SÜER C., DURSUN N.
  Fizyolojik Kongresi, 5 - 08 Eylül 2016
 46. Investigation of selenium effect on long term potentiation
  Babur E., Erol E., SÜER C., TAN B., DURSUN N.
  Fizyoloji Kongresi, 5 - 08 Eylül 2016
 47. Cardioprotective effects of Na H exchanger inhibition on reperfusioninjury in rats
  ÖZDOĞAN K., DURSUN N., CANTURK F., TAN B.
  feps, 29 Haziran - 01 Temmuz 2016
 48. Effects of experimentally induced maternalhyperthyroidism on the expression of long term potentiation of rat offspring in comparison with adult age
  TAN B., Aşçıoğlu M., SÜER C.
  European College of Neuropsychopharmacology (29th ECNP), 17 - 20 Eylül 2016
 49. Investigation of Selenium Effect on Long-term Potentiation
  BABUR E., EROL E., SÜER C., TAN B., DURSUN N.
  42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, cilt.218, ss.75
 50. Evaluation of Spatial Learning Performance in Selenium Supplemented Rats
  TAN B., BABUR E., EROL E., SÜER C., DURSUN N.
  42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2016, cilt.218, ss.73
 51. Evaluation of Spatial Learning Performance in SeleniumSupplemented Rats
  TAN B., Babur E., Erol E., SÜER C., DURSUN N.
  42. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 5 - 08 Eylül 2016
 52. Cardioprotective effects of Na H exchanger inhibition on reperfusion injury in rats
  ÖZDOĞAN K., DURSUN N., CANTÜRK TAN F., TAN B.
  FEBS 2016, 29 Haziran - 01 Temmuz 2016
 53. Investigation of long-term potentiation in young and old hyperthyroid rats
  BABUR E., DURSUN N., TAN B., Bayar Y., BAKKALOGLU U., SUER C.
  14. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 Mayıs - 29 Haziran 2016, ss.77
 54. An inverse agonist effect of tetraiodothyroacetic acid on the long-term potentiation in vivo
  Bayar Y., TAN B., Yousef M. W., DURSUN N., SUER C.
  14. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, ss.55
 55. The effect of maternal l-thyroxine treatment during lactation affects long-term potentiation in adult rat progeny
  TAN B., AŞÇIOĞLU M., SUER C.
  14. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, ss.64-65
 56. Glial tümörlerde TIW-SE, T2W-TSE, DWI ve ADC haritalarının beyin parankimi ve tümör alanı ile karşılaştırılması.
  CANTÜRK F., TAN B., CANER Y.
  14. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2016, ss.26-27
 57. Karnozin Ön Tedavisinin, Sıçan Kalp İskemi/Reperfüzyon Hasarına Etkisi
  ÖZDOĞAN K., Hamarat S., DURSUN N., CANTÜRK F., TAN B.
  41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 Eylül - 13 Ekim 2015, ss.180-181
 58. Ischemia/Reperfusion Injury Assessment in the Hyperthrophic Heart Created with Hyperthyroidism
  ÖZDEMİR H., BAYAR Y., ÖZDOĞAN K., BABUR E., TAN B., DURSUN N.
  41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015
 59. Investigation of the Healing Effects of Selenium on Learning Deficit is caused by Lactation Period Created Hyperthyroidism
  TAN B., BAKKALOĞLU U., BABUR E., BİTİKTAŞ S., SÜER C.
  41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015, cilt.215, ss.68
 60. Sıçanlarda, Na+/H+ Değiştirici Protein İnhibisyonunun Kalp İskemi/Reperfüzyonu Üzerine Etkisi
  ÖZDOĞAN K., Hamarat S., DURSUN N., TAN B., CANTÜRK F.
  41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015, ss.181-182
 61. Konjenital Hipertiroidili Sıçanlarda Uzamsal Öğrenme ve Bellek Performansının Değerlendirilmesi
  BAKKALOĞLU U., TAN B., Bitiktaş S., ÖZDOĞAN K., AŞÇIOĞLU M., SÜER C.
  41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015, ss.166
 62. Selenyumun Sıçanlarda 6-N-Propil-2-Tiourasil (PTU) İle Oluşturulan Öğrenme /Bellek Bozukluğuna Etkisi
  Batakçı M., Bitiktaş S., TAN B., Yousef M. W., DURSUN N., SÜER C.
  41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015, ss.227-228
 63. Laktasyon Döneminde Oluşturulan Hipertiroidizmin Neden Olduğu Öğrenme Bozukluğuna Selenyumun iyileştirici Etkisinin Araştırılması
  TAN B., BAKKALOĞLU U., Yousef M. W., BABUR E., Bitiktaş S., AŞÇIOĞLU M., SÜER C.
  41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015, ss.159-160
 64. Hipertiroidi İle Hipertrofi Oluşturulmuş Sıçan Kalbinde İskemi Reperfüzyon Hasarının Değerlendirilmesi
  Özdemir H., Bayar Y., ÖZDOĞAN K., BABUR E., TAN B., DURSUN N.
  41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015, ss.43
 65. The Na H exchanger inhibition cardiac ischemia reperfusion injury effect in rats
  ÖZDOĞAN K., HAMARAT S., DURSUN N., TAN B., CANTÜRK F.
  Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress, Türkiye, 9 - 13 Eylül 2015
 66. Effect of Carnosine Pretreatment against Ischemia Reperfusion Damage in Rat Heart
  ÖZDOĞAN K., Hamarat S., DURSUN N., CANTÜRK F., TAN B.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 9 - 13 Eylül 2015
 67. Effect of Selenium on the Learning Memory Impairment Induced by 6 n propyl 2 thiouracil PTU in Rats
  Melek B., BİTİKTAŞ S., TAN B., Merwa Y., DURSUN N., SÜER C.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 9 - 13 Eylül 2015
 68. A decrease in phosphorylation of CREB may explain delayed place learning and attenuated long-term potentiation in adult-onset hyperthyroidism
  SÜER C., LİMAN N., Kandemir B., TAN B., KAVRAAL S., BITIKTAS S., DURSUN N., Kurnaz I. A.
  28th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Amsterdam, Hollanda, 29 Ağustos - 01 Eylül 2015, cilt.25
 69. Adult onset hyperthyroidism enhances LTD and up-regulates p38-MAPK and PP1 expression in rat hippocampus
  YOUSEF M., Bitiktas S., TAN B., KAVRAAL S., Donmez-Altuntas H., DURSUN N., SÜER C.
  28th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Amsterdam, Hollanda, 29 Ağustos - 01 Eylül 2015, cilt.25
 70. Maternal l-thyroxine treatment during lactation affects learning and anxiety-like behaviours but not spatial memory in adult rat progeny
  TAN B., BITIKTAS S., OZDOGAN K., BAKKALOĞLU U., ASCIOGLU M., SÜER C.
  28th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Amsterdam, Hollanda, 29 Ağustos - 01 Eylül 2015, cilt.25
 71. Adult onset hyperthyroidism enhances LRT and up regulates p38 MAPK and PP1 expression in rat hippocampus
  Yousef m., BİTİKTAŞ S., TAN B., kavraal s., ALTUNTAŞ H., DURSUN N., SÜER C.
  European College of Neuropsychopharmacology, Amsterdam, Hollanda, 29 Ağustos - 01 Eylül 2015, cilt.25, ss.220-221
 72. The Na plus H plus Exchanger Inhibition Cardiac Ischemia Reperfusion Injury Effect in Rats
  ÖZDOĞAN K., Sinan H., DURSUN N., TAN B., CANTÜRK F.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 9 - 13 Eylül 2015
 73. Ischemia Reperfusion Injury Assessment in the Hyperthrophic Heart Created with Hyperthyroidism
  Özdemir H., Yeliz B., ÖZDOĞAN K., Ercan B., TAN B., DURSUN N.
  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 3 - 05 Eylül 2015
 74. Favoring long-term depression over long-term potentiation in adult-onset hypothyroidism is prevented by dietary selenium supplementation
  BAYAR Y., KAVRAAL S., BITIKTAS S., TAN B., DURSUN N., SÜER C.
  28th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology (ECNP), Amsterdam, Hollanda, 29 Ağustos - 01 Eylül 2015, cilt.25
 75. A decrease in phosphorylation of CREB may explain delayed place learning and attenuated long term potentiation adult onset hyperthyroidism
  SÜER C., LİMAN N., KANDEMİR B., TAN B., KAVRAAL Ş., BİTİKTAŞ S., DURSUN N., AKSAN KURNAZ I.
  EUROPEAN COLLEGE OF NEUROPSYCOHOPHARMACOLOGY, 28 Ağustos - 01 Eylül 2015
 76. Favoring LTD over potentiation in adult hypothyroidismis prevented by selenium supplementation
  BAYAR Y., DURSUN N., BABUR E., BİTİKTAŞ S., TAN B., SÜER C.
  13th Turkish Neuroscience Congress, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015
 77. Laktasyon döneminde anne sıçanlara uygulanan tiroksinin yetişkin dönem öğrenme performansına etkisi
  TAN B., Bitiktaş S., ÖZDOĞAN K., BAKKALOĞLU U., AŞÇIOĞLU M., SÜER C.
  13. Sinirbilim Kongresi, Konya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, ss.187
 78. Selenyumun yetişkin hipotiroidizmde değişen uzun-dönem güçlenme/ baskılanma dengesine etkisi
  Bayar Y., DURSUN N., BABUR E., Bitiktaş S., TAN B., SÜER C.
  13. Sinirbilim Kongresi, Konya, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2015, ss.188
 79. Possible involvement of shifting NR2B subunit to NR2A subunit in impaired hippocampal function induced by 21-day thyroxine treatment
  Bitiktaş S., TAN B., Kandemir B., Kavraall Ş., LİMAN N., ALTUNTAŞ H., DURSUN N., Aksan Kurnaz I., SÜER C.
  27th ECNP Congress, Berlin, Almanya, 18 - 21 Ekim 2014, cilt.24, sa.2, ss.193
 80. Possible involvement of p38MAPK and PP1 in impaired hippocampal function induced by 21 day propylthiouracil treatment
  TAN B., BİTİKTAŞ S., kavraal s., kandemir b., ALTUNTAŞ H., DURSUN N., LİMAN N., Aksan Kurnaz ı., SÜER C.
  27th ECNP Congress, 18 - 21 Ekim 2014, cilt.24, ss.192-193
 81. NEUROPROTECTIVE EFFECT OF PENTOXIFYLLINE IN RAT PUPS WITH HYPOXIC-ISCHAEMIC ENCEPHALOPATHY
  TAN B., LİMAN N., SÜER C., GÜNEŞ T., BİTİKTAŞ S., BAŞTUĞ O., HALİS H.
  5th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS), Barcelona, İspanya, 17 - 21 Ekim 2014, cilt.99, sa.2
 82. Possible involvement of p38MAPK and PP1 in impaired hippocampal function induced by 21-day propylthiouracil treatment
  TAN B., Bitiktaş S., Kavraall Ş., Kandemir B., ALTUNTAŞ H., DURSUN N., LİMAN N., Aksan-Kurnaz I., SÜER C.
  27th ECNP Congress, Berlin, Almanya, 18 - 21 Ekim 2014, cilt.24, sa.2, ss.192-193
 83. Selenium supplementation may reduce impaired long term potentiation and long term depression induced by propylthiuracil treatment
  SÜER C., DURSUN N., Kavraal Ş., BİTİKTAŞ S., TAN B.
  27Th European College of Neuropsychopharmacology, 18 - 21 Ekim 2014
 84. 21günlük Tiroksin Uygulaması hipokampüs nöronlarında NMDA reseptör alt birim bileşimini değiştirerek Hipokampal öğrenmme ve bellek performansını bozar
  TAN B., Kandemir B., SÜER C., ALTUNTAŞ H., Aksan Kurnaz I., LİMAN N., DURSUN N., Bitiktaş S., Kavraall Ş.
  40.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2014, ss.187
 85. YETİŞKİN DENEYSEL HİPOTİROİDİDE BOZULMUŞ HİPOKAMPAL FONKSİYON p38MAPK ve PROTEİN FOSFATAZ 1 İN OLASI İLİŞKİSİ
  TAN B., BİTİKTAŞ S., Kavraal Ş., Kandemir B., Donmez Altuntas H., DURSUN N., LİMAN N., Aksan Kurnaz I., SÜER C.
  40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2014
 86. SELENYUM TAKVİYESİ PROPİLTİYOURASİL UYGULANMASI İLE İNDÜKLENEN BOZULMUŞ UZUN DÖNEMLİ GÜÇLENME VE UZUN DÖNEMLİ BASKILANMAYI AZALTABİLİR
  Kavraal Ş., DURSUN N., BİTİKTAŞ S., TAN B., SÜER C.
  40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2014
 87. Selenyum Takviyesi Propiltiyourasil Uygulanması ile İndüklenen Bozulmuş Uzun Dönemli Güçlenme ve Uzun Dönemli Baskılanmayı Azaltabilir
  TAN B., SÜER C., DURSUN N., Bitiktaş S., Kavraall Ş.
  40.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2014, ss.188
 88. Yetişkin Deneysel Hipotiroidide Bozulmuş Hipokampal Fonksiyon: p38MAPK ve protein fosfataz-1 'in Olası İlişkisi
  TAN B., TAN B., Kandemir B., Kandemir B., SÜER C., SÜER C., Aksan Kurnaz I., Aksan Kurnaz I., Aksan Kurnaz I., Aksan Kurnaz I., et al.
  40.Ulusal Fizyoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2014, ss.190
 89. YİRMİBİR GÜNLÜK TİROKSİN UYGULAMASI HİPOKAMPÜS NÖRONLARINDA NMDA RESEPTÖR ALT BİRİM BİLEŞİMİNİ DEĞİŞTİREREK HİPOKAMPAL ÖĞRENME VE BELLEK PERFORMANSINI BOZAR
  BİTİKTAŞ S., TAN B., Kandemir B., Kavraal Ş., LİMAN N., Dönmez Altuntaş H., DURSUN N., Aksan Kurnaz I., SÜER C.
  40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2014
 90. HİPOKSİK İSKEMİK BEYİN HASARI OLUŞTURULAN YENİDOĞAN SIÇANLARDA PENTOKSİFİLİN UYGULAMASININ NÖRONAL APOPTOZİS VE BİLİŞSEL-MOTOR YETİLER ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  HALİS H., LİMAN N., BAŞTUĞ O., BİTİKTAŞ S., TAN B., GÜNEŞ T., SÜER C.
  22.Ulusal Neonatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2014, ss.161
 91. Sex-dependent effects of chronic L-thyroxine treatment in the water maze
  TAN B., SÜER C., Bitiktaş S., Kavraall Ş., Aksan Kurnaz I., Kandemir B.
  European College of Neuropsychopharmacology, Barcelona, İspanya, 5 - 09 Ekim 2013, ss.182-183
 92. Alimunium exposure to adult rats impairs long-term potentiation but not short-term potentiation in the dentate gyrus
  TAN B., SÜER C., Bitiktaş S., Kavraall Ş., ULUSOY H. B., Karaca B.
  European College of Neuropsychopharmacology, Barcelona, İspanya, 5 - 09 Ekim 2013, ss.537
 93. Uzamsal Öğrenme Performansının Hipertiroidili Sıçanlarda Cinsiyet Bağımlı Değişimi
  TAN B., Kandemir B., SÜER C., Aksan Kurnaz I., Bitiktaş S., Kavraall Ş., LİMAN N.
  39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2013, ss.169
 94. Kronik Hipertiroidi ve Hipotiroidinin Uzun Dönemli Güçlenme Yanıtları Üzerine Etkileri
  TAN B., SÜER C., Örnek H. F., DURSUN N., Bitiktaş S., Kavraall Ş., Yıldız N.
  39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2013, ss.83
 95. L-tiroksin infüzyonun dentat girus uzun-dönemli güçlenme yanıtları üzerine etkisinin incelenmesi
  TAN B., SÜER C., Örnek H. F., DURSUN N., Bitiktaş S., Kavraall Ş., Dilek A.
  39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2013, ss.84
 96. Deneysel Hipertiroidi Modelinde Uzamsal Öğrenme Performansının Cinsiyete Bağlı Değişimi
  BİTİKTAŞ S., Kavraal Ş., Kandemir B., TAN B., LİMAN N., Aksan Kurnaz I., SÜER C.
  11. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2013
 97. Deneysel Hipertiroidi Modelinde Uzamsal Öğrenme Performansının Cinsiyet Bağımlı Değişimi
  TAN B., Kandemir B., SÜER C., Aksan Kurnaz I., LİMAN N., Bitiktaş S., Kavraall Ş.
  11.SinirbilimKongresi, İzmir, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2013, ss.163
 98. İncirde Çeşit Geliştirme Çalışmaları
  Özen M., Kocataş H., Tan B., Köseoğlu N., Belge İ., Konak A., Şahin R., GÜLŞEN O.
  VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2011, cilt.1, sa.1, ss.1-5

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Katılımcı, Denizli, Türkiye, 2017
42. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ, Katılımcı, Düzce, Türkiye, 2016
29. European College of Neuropsychopharmacology, Katılımcı, Wien, Avusturya, 2016
Federation of European Physiological Societies, Katılımcı, Paris, Fransa, 2016
14. ULUSAL SİNİR BİLİM KONGRESİ, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2016
41. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Katılımcı, Çanakkale, Türkiye, 2015
28. European College of Neuropsychopharmacology, Katılımcı, Amsterdam, Hollanda, 2015
13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, Katılımcı, Konya, Türkiye, 2015
27th ECNP Congress, Katılımcı, Berlin, Almanya, 2014
1st International Advisory Board Meeting, Katılımcı, KAYSERİ, Türkiye, 2014
40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Katılımcı, Kayseri, Türkiye, 2014
European College of Neuropsychopharmacology, Katılımcı, BARCELONA, İspanya, 2013
39. ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ, Katılımcı, ANKARA, Türkiye, 2013
Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3. Ulusal Kongresi, Katılımcı, KAYSERİ, Türkiye, 2013
11. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2013

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Fizyoloji, Nörofizyoloji