Scientific Activities

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2015 - Continues Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV)

  Board Member

 • 2009 - Continues Akademik İlişkiler Komitesi

  Member

 • 2008 - Continues Muhasebe ve Finans Tarihçileri Derneği (MUFTAD)

  Member

 • 2003 - Continues Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV)

  Member

 • 2006 - 2012 Denetim Standartları Komitesi

  Member

 • 2007 - 2009 Okul Aile Birliği

  Board Member

Scientific Refereeing

 • January 2017 Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2017 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bil. Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2017 Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2017 Kamu İç Denetçileri Dergisi (KİDDER), Denetişim Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2017 Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2017 MUFAD – Muhasebe ve Finans Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2017 Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2017 Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2017 Marmara Üniversitesi, Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi Analiz

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2017 Ankara SMMM Odası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (MUVU) Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2017 Niğde Üniversitesi, İİBF Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2017 MÖDAV - Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

  National Scientific Refreed Journal