Education Information

Education Information

 • 1992 - 1998 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Muhasebe Denetim, Turkey

 • 1987 - 1991 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Muhasebe Finansman, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Erciyes University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  “İşletmelerde İç Kontrol Sistemini İncelemenin Bağımsız Dış Denetim Karar Sürecindeki Yeri ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma”,

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Denetim

 • 1991 Postgraduate

  Türkiye’de Bağımsız Dış Denetimin Gelişimi ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Finansman

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English