Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A case of relapsing polychondritis developing tracheomalacia

Current Thoracic Surgery, cilt.5, ss.87, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pulmoner tümörlet olgu sunumu.

Toraks derneği 21. Yıllık Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Göğüs dreni takibi ve bakımı

6. ULUSLAR ARASI 17. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Chest Drain Tracking and Care.

6th International, 17th National Nursing Congres., Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

JİNEKOLOJİK HASTALARDA UNIPORTAL VATS İLE PNÖMOTORAKS TEDAVİSİ

ULUSLARARASI KADINDOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019

Pneumothorax Treatment with Uniportal VATS in Gynecologic Patients.

International Congress of Obstetrics and Gynecology, 26 - 29 Eylül 2019

Tansiyon Piyotoraks

10. Ulusal göğüs cerahi kongresi, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

Atypical Trajectory of a Gunshot Injury without Penetration Anniversary

1st Congress of APIMSF 2018 30th APIMSF meeting, Baku, Azerbaijan, 15-18 may 2018, 15 - 18 Mayıs 2018

Akciğerin nadir bir tümörü: Sklerozan hemanjioma.

Toraks derneği 21. Yıllık Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Atypical Trajectory of a Gunshot Injury Without Penetration.

1st APIMSF Congress BAKU 2018 And 30th Anniversary Meeting of APIMSF., Baku, Azerbaycan, 15 - 18 Mayıs 2018

AN INTERESTING FOREIGN BODY IN THE ESOPHAGUS: A CLOTHES-PIN COIL

4. Erciyes pediatriakademisi kış akademisi, Türkiye, 22 - 24 Şubat 2018

SPONTAN PNÖMOMEDİASTİNUM

TÜRKİYE SOLUNUMARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 39. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Nadir görülen bir atelektazi nedeni: İnflamatuar Myofibroblastik Tümör

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 39. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Spontan hemotoraks

9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Dermatofibrosarkoma protüberans.

Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Katamenial pnömotoraks

Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Senkron multiple primer akciğer kanseri

Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Toraks Yerleşimli Ekstrameduller Hematopoez

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, 24-27 Kasım 2016., Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

Relapsing Polikondrit

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, 24-27 Kasım 2016., Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

Trakeobronkopatia Osteokondroplastika

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016