Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects Of Match Conditions On The Shaped Elements Of Blood And Iron Level Of Football Players

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.48, sa.3, ss.275-282, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Gender Roles and Perceived Parental Attitudes on Career Decision Making Self-Efficacy of Faculty of Sport Sciences Students

i-manager’s Journal on Educational Psychology, cilt.13, sa.2, ss.10-19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitsel oyunlar etkinliğine katılımın çocuklardaki denge, reaksiyon ve çeviklik üzerine etkisi

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.35-42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Hope and Perceived Stress in Teacher Candidates

International Journal of Higher Education, cilt.8, sa.2, ss.1-6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Mediating Role of Stress on The Effect of Self-Control and Self-Management on Level of Hope in Coaches

Journal of Education and Learning, cilt.8, sa.2, ss.279-285, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relation Between Organizational Identification, Hope and Perceived Stress of Students in Sports Sciences Faculty

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.5, sa.6, ss.29-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda 12 Haftalık Yüzme Egzersizinin Bazı Fiziksel Fizyolojik Parametrelere Etkisi

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.50-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

University Student s General Sufficiencies Predictive Power of the Questioning Skilss

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, ss.1244-1251, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationships Between Decision Making Styles with Locus of Control and Assertiveness in Soccer Referees

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, ss.1104-1112, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Examination of Emotional Abuse on Physical Education and Sports Teachers

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.5, sa.9, ss.63-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examination of Emonational Abuse on Physical Education and Spor Teacher

International Journal of Humanities and social Science Invention, cilt.5, sa.9, ss.63-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Leadership Styles and Assertiveness of Physical Education Teachers

International Journal of Science Culture and Sport, ss.11-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algılanan Örgütsel Adaletin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Fiziksel Aktivitelere Katılımın Rolü

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.137-151, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Relationship with Self Esteem Between Self Monitoring Levels of Sub Elite In Door Soccer Players

International journal of Science Culture and Sport, ss.148-155, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Relationship with Self Esteem Between Assertiveness Levels of Sub-Elite In-Door Soccer Players

International journal of Science Culture and Sport, cilt.3, ss.156, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determining Some Physical Parameters of Soccer and Indoor Soccer Players

Ovidius University Annals, cilt.10, sa.2, ss.188-191, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKTİF FUTBOL OYUNCULARININ ÇEŞİTLİ DENGE PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.36-42, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aktif Futbol Oyuncularının Çeşitli Denge Parametrelerinin Değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.36-42, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EFFECT OF WET CUPPING APPLICATION ON BLOOD LACTATE ELIMINATION

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2020), 20 - 23 Temmuz 2020

Beden Eğitimi Öğretmenlerinde Umut, Stres ve Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişki

VI. ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.14-15

Süper Amatör Li̇gi̇ Futbolcuların Akran Baskısı Stres ve Saldırganlık Düzeyi̇ Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇

II. International Physical Education, Sport, Recreation and Dance Congress, Antalya, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019, ss.25

Süper Amatör Lı̇gı̇ Futbolcuların Akran Baskısı Stres ve Saldırganlık Düzeyı̇ Arasındakı̇ İ ̇ lı̇şkı̇

II. International Physical Education, Sport, Recreation and Dance Congress, Antalya, Türkiye, 20 - 21 Nisan 2019, ss.25

Beden Eğı̇tı̇mı̇ Öğretmenlerı̇nde Umut, Stres ve Çalışma Tutkunluğu Arasındakı̇ İlı̇şkı̇

VI. International Symposium on Health and Sports Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2019, ss.14-15

University Students General Self Sufficiencies Predictive Power of The Questioning Skills

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, cilt.5, ss.389-396

Examination of Emotional Abuse on Physical Education nad sport TEachers

International Congress on Education 2016, saray bosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016

The Relationships Between Decision Making Styles with Locus of Control and Assertiveness in Soccer Referees

International Conference on New Horizons in Education, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.228-235

University Student s General Self Sufficiences Predictive Power of the Questioning Skills

International Conference on Horizons in Education, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.389-396

Relations with Assertiveness and Locus of Control of the Learning Styles of Physical Education and Sports School Students

5th International Conference of Science Culture and Sport, Türkistan, Kazakistan, 13 - 15 Nisan 2016, ss.232

Relationship between Leadership Styles of Physical Education Teachers and Assertiveness

5 Th International Conference on Science Culture and Sport, Almati, Kazakistan, 13 - 15 Nisan 2016, ss.224

SENTETİK ZEMİNDE OYNANAN MAÇLARIN FUTBOLCULARDA OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2015, ss.1

The Relationsip with Life Satisfaction Between Health Promoting Behaviours of Special Education Teachers (Kayseri City Sample)

4th International Conference on Science Culture and Sport, Ohrid, Makedonya, 22 Mayıs - 26 Temmuz 2015, cilt.3, sa.11, ss.125

The Relationship with Self Esteem Between Self Monitoring Levels of Sub Elite In-Door Soccer Players

4th International Conference on Science Culture and Sport, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Temmuz 2015, cilt.3, sa.11, ss.148

The Relationsip with Self-Esteem Between Assertiveness Levels of Sub Elite In-Door Soccer Players

4 th International Conference on Science Culture and Sport, Ohrid, Makedonya, 22 Mayıs - 26 Temmuz 2015, cilt.3, sa.11, ss.156

The Relationship with Life Satisfaction Between Health Promoting Behaviours of Special Education Teachers (Kayseri City Sample)

4th International Conference on Science Culture and Sport, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015, ss.220

The Relationship with Self Esteem Between Self Monitoring Levels ofSub Elite In Door Soccer Players

4TH International Conference on Science Culturel and Sport, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015, ss.232

The Relationship with Self Esteem Between Assertiveness Levels ofSub Elite In Door Soccer Players

4TH International Conference on Science Culturel and Sport, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015, ss.178

The Relationship with Life Satisfaction between Health Promoting Behaviours of Special Education Teachers

4TH International Conference on Science Culturel and Sport, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015, ss.220

The Effects of Alexithymia on Self-Esteem and Physical Self-Perception of Erciyes University Indoor Soccer Team Players

13th INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS, Konya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014, ss.453

Determining Some Physical Parameters of Soccer and Indoor Soccer Players

10th International Scientific Conference ”Perspectives in Physical Education and Sport”, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, cilt.10, ss.83

DETERMINING SOME PHSICAL PARAMETERS OF SOCCER AND INDOOR SOCCER PLAYERS

10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT", Constanta, Romanya, 1 - 04 Mayıs 2010, cilt.10, sa.2, ss.188-191

Algılanan Örgütsel Adaletin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisini Artırmada Fiziksel Aktivitelere Katılımın Rolü

16.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2008, ss.631-639

Kitap & Kitap Bölümleri

Sporcularda Yaşam Kalitesi ve Psikolojik Performans

Lap Lambert Academic Publishing, Bel-Air, 2018