Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri

 • Fizyoloji

 • Spor Fizyolojisi

 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Psikoloji

 • Sosyal Psikoloji

 • Gelişim Psikolojisi

 • Uygulamalı Psikoloji

 • Davranış Bilimleri

 • Eğitim

 • Beden Eğitimi ve Spor

 • Spor Sağlık Bilimleri

 • Yaşam Bilimleri

 • Temel Bilimler