Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A novel fuzzy filter for speckle noise removal

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.22, no.5, pp.1367-1381, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of CO2 Dilution on Premixed H2/CO/CNG Blending Synthesis Gas Flames

16th International Conference on Clean Energy (ICCE-2018), 9 - 11 May 2018

2. TİP BULANIK KENAR SEZİCİ TABANLI BENEK GÜRÜLTÜSÜ GİDERİCİ

IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Turkey, 23 - 25 April 2014

A TYPE-2 FUZZY EDGE DETECTOR BASED SPECKLE NOISE REMOVER

22nd IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Turkey, 23 - 25 April 2014, pp.955-958 identifier identifier

2 Tip Bulanık Kenar Sezici Tabanlı Benek Gürültüsü Giderici

IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı SİU 2014, Trabzon, Turkey, Turkey, 23 - 25 April 2014

Bulanık Kenar Sezici Tabanlı Speckle Gürültü Giderici

Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Sempozyumu, FEEB-2011, Elazığ, Turkey, 5 - 07 October 2011, pp.69-72

Dürtü Gürültüsü Gidermede Kullanılan 2 Tip Bulanık Çıkarım Sisteminin Kural Bazlı Optimizasyonu

2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Antalya, Turkey, Turkey, 20 - 22 April 2011, pp.833-836 identifier

Dürtü Gürültüsü Giderici Bulanık Çıkarım Sisteminin Kural Tabanlı Optimizasyonu

Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı ELECO 2010, Bursa, Turkey, 2 - 05 December 2010, pp.613-616 identifier

Araç Tespit Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 May 2008, pp.297-301

Kenar Sezme ve Yapay Sinir Ağı Yardımıyla Araç Tanıma

Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu, Turkey, 12 - 14 May 2006

Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu

Kenar Sezme ve Yapay Sinir Ağı Yardımıyla Araç Tanıma, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 May 2006, pp.444-448

Elektromanyetik Dalgalarla Uzak Kumanda

GAP IV. Mühendislik Kongresi, Turkey, 6 - 08 June 2002