Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1988 - 1993
  Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Anabilimdalı, Türkiye

 • 1984 - 1987
  Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Anabilimdalı, Türkiye

 • 1980 - 1983
  Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1993
  Doktora

  Türbülans Sınır Tabaka Gelişimi Ve Yüzeyden Ayrılma Olayının Lag Entrainment Metodu İle Analizi

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği

 • 1987
  Yüksek Lisans

  Küt Cisim Etrafındaki Dalga Hareketinin Vorteks Metodu İle Analizi

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

 • B1 Orta
  İngilizce