Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Evaluation of Three Solar Architecture Housing Project Using The Analitic Hierarchi Process (AHP)

Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture, vol.3, no.1, pp.56-69, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Yüksek Yapılardaki Stürktürel Dışavurumun Bulanık Topsis Yöntemiyle Belirlenmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.35, no.1, pp.1-12, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Güneşle Tasarım

TOL Mimarlık Kültür Dergisi, no.7, pp.82-85, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Kayseri İç Kalesi'nin Korunarak Kültür ve Sanat Ortamına Dönüştürülmesi için İki Kademeli Ulusal Mimarlık Yarışması

Mimarlık Kültür Dergisi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, no.6, pp.10-12, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geleneksel Mimaride Ekolojik Yaklaşımlar, Kayseri Örneği

Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2007, pp.1-2

Rekabet Ortaminda Kentsel Sağlik Tesislerinin Mekanda Yeniden Biçimlenmesi

Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu , Bursa, Turkey, 7 - 09 June 2006

Rekabet Ortamında Kentsel Sağlık Tesislerinin Mekanda Yeniden Biçimlenmesi Kayseri Örneği

Sağlıklı Bir Çevrede Yaşamak, Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2006, pp.404-405

Reshaping Urban Health Facilities in a Competitive Environment

Uluslararası Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bursa, Turkey, 1 - 04 June 2006, pp.404-405

Yapı Endüstrilerinde Kullanılan Kompozit Malzemeler ve Sandviç Panellerin Tasarım Kriterleri

I. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 October 2002, pp.2-3

Alçı Yeniden Keşfediliyor

III.Ulusal Alçı Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 November 2000, pp.1-2

Books & Book Chapters

Biomimicry Approaches in High Rise Buildings

in: Academic Studies in Architectural Sciences, Kozlu Hale, Editor, LIVRE DE LYON, Lyon, pp.1-12, 2020 Creative Commons License

Other Publications