Prof.Dr.

ŞAHİN GÜVEN


İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

E-posta: sahinguven@erciyes.edu.tr
Diğer E-posta: sguven71@hotmail.com
İş Telefonu: +90 352 437 4924 Dahili: 31090
İş Telefonu: +90 352 207 6666 Dahili: 14716
Fax Telefonu: +90 352 437 4200
Web: http://aves.erciyes.edu.tr/sahinguven/

Biyografi

Prof. Dr. Şahin GÜVEN

1971 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Üniversite eğitimi için Kahire'ye gitti. 1989–93 yılları arasında Mısır el-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gördü ve bu fakültenin Tefsir bölümünden mezun oldu. 

1993 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında lisansüstü eğitimine başladı. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı. 1996 yılında Erciyes Üniversitesinde "Araştırma Görevlisi" olarak göreve başlayan Güven, 2004 yılına kadar burada çalışmalarını sürdürdü. 

2004 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığına geçiş yaptı. Bir süre Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinde görev yaptıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezine “Eğitim Görevlisi” olarak atandı. 

2011 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalına "Öğretim Üyesi" olarak atandı ve 2013 yılında “Doçent”, 2018 yılında ise “Profesör” oldu. 2015 yılında Kayseri İl Müftüsü olarak atanan Güven, halen bu görevine devam etmekte olup, evli ve dört çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Çalışmalarından bazıları şunlardır:

1. Hak-Batıl Mücadelesi

2. Erdemli Toplumun İnşası

3. Kur’ân’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu

4. Konulu Tefsir Metodu

Eğitim Bilgileri

1996 - 2004

1996 - 2004

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Tefsir), Türkiye

1993 - 1996

1993 - 1996

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Tefsir), Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Kur'ân'ın Anlaşılmasında Çokanlamlılık Sorunu

Erciyes Üniversitesi, Temei İslam Bilimleri, Tefsir

1996

1996

Yüksek Lisans

Tefsir Çalışmalarında Konulu Tefsir Metodu

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2009

2009

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Eğitimcilerin Eğitimi

ARGESTAR Danışmanlık

2009

2009

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Stratejik Yönetim Eğiticilerin Eğitimi

TÜBİTAK-TÜSSİDE

2006

2006

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi

TÜSSİDE (MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü)

2005

2005

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Etkili Sunum (Prezantasyon) Teknikleri

ASEDAM

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Tefsir

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2013 - 2018

2013 - 2018

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2011 - 2013

2011 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2007 - 2011

2007 - 2011

Öğretim Görevlisi Dr.

--Seçiniz--, Dib. Haseki Eğitim Merkezi/İstanbul, Temel İslam Bilimleri

2004 - 2007

2004 - 2007

Öğretim Görevlisi Dr.

--Seçiniz--, Dib. Kayseri İhtisas Eğitim Merkezi, Temel İslam Bilimleri

1996 - 2004

1996 - 2004

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2014 - 2015

2014 - 2015

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Rektörlük, Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Başkanı

2012 - 2015

2012 - 2015

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tefsir Tarihi ve Usûlü

Lisans

Lisans

Tefsir I

Lisans

Lisans

Tefsir III

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kur'an Tercüme Teknikleri ve Mealler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Metotları

Lisans

Lisans

Tefsir İlminin Genel Problemleri

Doktora

Doktora

Türk Müfessirleri ve Kur'an Çalışmaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tefsir Literatürüne Giriş

Lisans

Lisans

Tefsir II

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Bir Kur'ân İlmi Olarak İlm-i Münasebet ve Suyûtî'nin Bu İlme Katkısı

GÜVEN Ş.

A.AKBULUT(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Rus Oryantalistlerin Kur'ân ve Tefsirler İle İlgili Araştırmaları (Tanıtım, Tahlil)

GÜVEN Ş.

A.ALMADOV(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Tefsir Usulü Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme

GÜVEN Ş.

H.AKIN(Öğrenci)

2018

2018

Yüksek Lisans

"Ecvibetu'l-İmam İbn Hacer El-Heytemi (H. 974) Ala İşkalat Li'l-İzz B. Abdisselam (H. 660)" Adlı Risalenin Tahkik ve Değerlendirmesi

GÜVEN Ş.

M.ESSTIF(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

Bedâiu't-Tefsîr' Adlı Eser Çerçevesinde İbn Kayyim El-Cevziyye'nin Tefsire Dair Görüşleri

GÜVEN Ş.

M.KILIÇASLAN(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Semantik Açıdan Tefsirlerde İrade Kavramı

GÜVEN Ş.

S.ÖĞRETİCİ(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Erdemli Toplumun İnşası İçin Kardeşlik

GÜVEN Ş.

TDV İyilik Dergisi, ss.50-51, 2016
Link

2011

2011

Bağlam Teorisi, (Çeviri)

GÜVEN Ş.

Bilimname Dergisi, ss.197-208, 2011

2011

2011

Hasan el-Basrînin Kader Risalesinin Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi

GÜVEN Ş.

Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.5-32, 2011

2010

2010

Kurânı Kerime Göre Bedevilik

GÜVEN Ş.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.243-272, 2010

2006

2006

Din Görevlilerinin Yeterlikleri

GÜVEN Ş.

İslâmî Araştırmalar Dergisi, cilt.19, ss.402-408, 2006

2003

2003

Suudi Arabistan Üniversitelerinde Yapılan Bazı Tefsir Tezleri Üzerine

GÜVEN Ş.

ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.207-223, 2003

2001

2001

Kurâniyyûn Ekolü –Temsilcileri, Tefsirleri ve Tefsirdeki Yöntemi-

GÜVEN Ş.

ERÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.385-408, 2001

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2013

2013

Şark Medreseleri ve Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezlerinde Okutulan Tefsir Derslerinin Mukayesesi

GÜVEN Ş.

Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, Türkiye, 1 - 04 July 2013, ss.281-291

2010

2010

Günümüz Tefsir Çalışmalarında Yeni Bir Yöntem: Konulu Tefsir Metodu

GÜVEN Ş.

Kur'ân'a Yaklaşımlar Sempozyumu, Kur'ân ve Tefsir Akademisi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 2010, ss.439-454

2008

2008

Hz. Peygamberi Sevmek

GÜVEN Ş.

Varlık Âlemine Gönderilen Model İnsan Hz. Muhammed Sempozyumu, Avustralya, 1 - 04 November 2008, ss.25-32

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Hak-Batıl Mücadelesi

GÜVEN Ş.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2018

2017

2017

Erdemli Toplumun İnşası -Hucurât Sûresi Tefsiri-

GÜVEN Ş.

M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017
Link

2017

2017

Kuranın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu

GÜVEN Ş.

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2017
Link

2014

2014

Konulu Tefsir Metodu

GÜVEN Ş.

Düşün Yayınları (Birinci Baskı Şura Yayınları, İstanbul-2001), İstanbul, 2014

2007

2007

Hazreti Amine

GÜVEN Ş.

Erguvan Yayınları, İstanbul, 2007

2005

2005

Kurânı Kerimin Konulu Tefsiri

GÜVEN Ş.

(Şahin Güven-Ekrem Demir), Ağaç Yayınları (Birinci Baskı Şura Yayınları, 2000), İstanbul, 2005

Desteklenen Projeler

2014 - 2015

2014 - 2015

Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

KARAGÖZ M. (Yürütücü) , DEMİRCİ M. , ORAL H. , GÜVEN Ş.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2012 - 2016

2012 - 2016

Bilimname Dergisi

Editör

2014 - 2015

2014 - 2015

ERÜİFD [Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]

Yardımcı Editör

2013 - 2014

2013 - 2014

ERÜİFD [Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi]

Yayın Kurul Üyesi

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Kasım 2018

Kasım 2018

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu

İstanbul

Ekim 2018

Ekim 2018

Uluslararası Cami Sempozyumu

Malatya

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Kayseri İslami Düşünce ve Hayat Sempozyumu

Kayseri

Mart 2015

Mart 2015

Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları Çalıştayı

KAYSERİ

Şubat 2015

Şubat 2015

TDV. 3. Uluslararası Öğrenci Çalıştayı

ANKARA

Ekim 2014

Ekim 2014

Hz. Muhammed'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı

Gaziantep

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) Çalıştayı

NEVŞEHİR

Ekim 2012

Ekim 2012

Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler

MUŞ

Ağustos 2009

Ağustos 2009

Kur'ân'a Yaklaşımlar Sempozyumu, Kur'ân ve Tefsir Akademisi

İstanbul

Nisan 2008

Nisan 2008

Varlık Âlemine Gönderilen Model İnsan Hz. Muhammed Sempozyumu

SİDNEY

Nisan 2003

Nisan 2003

İlahiyat Bilimlerinde Yöntem Sorunu Sempozyumu

KAYSERİ

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2014

Kasım 2014

ERÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

KTÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2013

Kasım 2013

Marife

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Bilimname Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2011

Aralık 2011

Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018 - 2018

2018 - 2018

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Uluslararası Cami Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Malatya-Türkiye

2018 - 2018

2018 - 2018

Kayseri İslami Düşünce ve Hayat Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını)

Davetli Konuşmacı

Kayseri-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Temmuz-2017

Temmuz 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Kasım-2015

Kasım 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Temmuz-2014

Temmuz 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı

Görsel Etkinlikler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

TV Programı

GÜVEN Ş.