Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Köy Okullarında Scratch İle Programlamaya Merhaba

II. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 18 December 2020, vol.1, pp.121

Çok Zamanlı Elektrik Tarifesi Kullanım Düzeyinin Tespiti ve Yaygınlaştırma İmkanlarının Analizi: Kayseri Örneği

II. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 18 December 2020, vol.1, pp.64

Bağımsız Denetime Tabi Sermaye Şirketlerinde Zorunlu İnternet Sitesi Kullanımına İlişkin Bir Durum Analizi

II. Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 18 December 2020, vol.1, pp.94

Books & Book Chapters

Türkiye'de Afet Lojistik Yönetimi: Mevcut Durum ve Öneriler

in: Afete Dirençli Kentler ve Afet Yönetimi, Semiha Sultan Tekkanat, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.95-113, 2023 Sustainable Development

Metrics

Publication

9

Project

8
UN Sustainable Development Goals