Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği, Turkey

 • 2006 - 2007 Postgraduate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Hemodiyalizde Hipotansiyon Gelişen Bireylere Uygulanan Akupres'in Kan Basıncı ve Yorgunluk Düzeyine Etkisi

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik

 • 2007 Postgraduate

  Diyaliz Tedavisi Alan Bireylerin Umut Umutsuzluk ve Sosyal Destek Düzeyleri

  Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik