Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gastronominin Sanatsal Kimliğinin Estetik Üzerinden İncelenmesi (Research on the Artistic Identity of Gastronomy Through Aesthetic)

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.5, ss.381-396, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Evaluation on the Relation between Gastronomy and Art: TheCase of Ferran Adria

6th World Conference on Design and Arts (WCDA-2017), 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.329-334