Education Information

Education Information

 • 2019 - 2021 Post Graduate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, Turkey

 • 2013 - 2018 Under Graduate

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik , Turkey

Dissertations

 • 2021 Post Graduate

  65 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ AKTİF YAŞLANMA SÜRECİNE ETKİSİ

  Erciyes University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Kök Hücre Hemşireliği Kursu

  Vocational Course , III. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi & Onkoloji Hemşireliği Derneği

 • 2021Yara Bakımı Webinarı

  Vocational Training , ÖHDER Sakarya Üniversitesi & İstanbul Gedik Üniversitesi

 • 2021Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi

 • 2021Uzaktan Eğitim Yetkinlikleri-3 Sertifika Programı

  Education Management and Planning , Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 • 2021İleri Biyoistatistik Kursu

  Vocational Course , Ege Perinatoloji Derneği

 • 2021Covid-19 Pandemi Sürecinde Aşılama ve Bağışıklığın Güçlendirilmesi

  Vocational Training , Onkoloji Hemşireliği Derneği

 • 2021Hemşirelikte Bütünleyici Tıp Webinarı

  Vocational Training , ÖHDER Trakya Üniversitesi & Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2021Pediatrik Hastalarda Periferik İntravenöz Kateter Yönetimi Kursu

  Vocational Course , Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Çocuk Hemşireleri Derneği

 • 2021Hemşirelikte Farklı Bir Işık: ADLİ HEMŞİRELİK

  Vocational Training , Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu Sağlık bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi

 • 2021Pandemi Sürecinde Onlıne Eğitim Almak

  Vocational Training , THDÖK Harran Üniversitesi Temsilciliği

 • 2021Yara Bakımı

  Vocational Training , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2021Von Willebrand Hastalığı: Tanıda Karşılaşılan Güçlükler

  Vocational Training , Türk Hematoloji Derneği

 • 2021Asit- Baz Dengesi ve Kan Gazı Değerlendirme

  Vocational Training , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2021TÜBİTAK 1071 Programı Çevrim İçi Proje Yazma Eğitimi

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi

 • 2021Temel EKG Eğitimi

  Vocational Training , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2021Hemşirelikte İnovasyon Sempozyumu

  Vocational Training , THDÖK- İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Temsilciliği

 • 2021MGİT Homeopati Eğitimi

  Vocational Training , Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

 • 2021Otoimmün Hastalıklarda Kök Hücre Tedavileri

  Vocational Training , Marmara Üniversitesi

 • 2021Stoma Bakımı ve Komplikasyonların Önlenmesi Webinarı

  Vocational Training , Kastamonu Üniversitesi

 • 2021Palyatif Bakım Hemşireliği Sempozyumu

  Vocational Training , Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu Fırat Üniversitesi & Cerrahpaşa Üniversitesi & Atatürk Üniversitesi & Yeditepe Üniversitesi Temsilcilikleri

 • 2021Biyoistatistik Kursu

  Vocational Course , Ege Perinatoloji Derneği

 • 2021Hayata Bağımsız Bak!

  Vocational Training , THDÖK Cerrahpaşa Temsilciliği

 • 2021TÜBİTAK 1001 Süreçlerinde Yapılan Yenilikler Hakkında Çevrimiçi Bilgi Günü Toplantısı

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi

 • 2021Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Sempozyumu

  Vocational Training , Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

 • 2021Pandemide Evde Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (Onlıne)

  Vocational Training , İstanbul Kent Üniversitesi

 • 2021Sahada Akademide Hemşireler Her Yerde

  Vocational Training , THD Öğrenci Komisyonu / Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane & Hamidiye Temsilcilikleri

 • 2021Future Dırectıons Of Neuroscıence And Epılepsy Workshop

  Vocational Training , Türk Epilepsi ile Savaş Derneği

 • 2021Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Umut Veren Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu webinar

  Vocational Training , Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Derneği/ İzmir Ekonomi Üniversitesi

 • 2021Temel Düzey Onkoloji Hemşireliği Kursu

  Vocational Course , Atatürk Üniversitesi

 • 2021Onlıne Canlı Laparoskopik Böbrek Tümörü Kursu

  Vocational Course , Avrasya Üroonkoloji Derneği / İnönü Üniversitesi

 • 2021Hemşirelik Yönüyle Temel Yoğun Bakım Kursu

  Vocational Course , Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

 • 2021Hemşirelikte Bugünün Konusu, Yarının Yenilikleri: Hemşirelikte İnovasyon

  Vocational Training , İzmir Bakırçay Üniversitesi

 • 2021Çocuklarda; Duygu Düzenleme Becerileri, Mizaç, Ebeveyn ve Çevre İlişkisi

  Personal Evolution , Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • 2021Temel Yoğun Bakım Kursu

  Vocational Course , Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği

 • 2021Covid dönemi Hasta Bakımı Yönetimi Hemşirelik Hakları

  Vocational Training , Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği / İzmir Ekonomi Üniversitesi

 • 2021Pandemi Döneminde Acil Hemşirelerin Rolü ve Acil Hemşireliği

  Vocational Training , Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

 • 2021Organ Nakli ve Transplantasyon Hemşireliği

  Vocational Training , Dokuz Eylül Üniversitesi

 • 2021Etkin Psikoloji Konferansı

  Vocational Training , Selenyum Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi

 • 2021Nicel Veri Analizlerinde Aracı Değişken (Mediator) Kavramı ve Aracı Değişkenli Modeller Eğitimi webinar

  Vocational Training , Necmettin Erbakan Üniversitesi

 • 2021Çocuklarda ve İlişkilerde Narsizm

  Vocational Training , Hifa Eğitim Akademisi

 • 2021Sağlıklı Yenidoğanın Değerlendirilmesi

  Vocational Training , Biruni Üniversitesi

 • 2021Hemşirelik ve Profesyonellik webinar

  Vocational Training , Öğrenci Hemşireler Derneği

 • 2021Otizm Dünyası: Anla ve Fark Et!

  Vocational Training , THD Öğrenci Komisyonu İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Temsilciliği

 • 2021Nitel Araştırmalarda Kodlayıcılar Arası Uyum: Doğru Bilinen Yanlışlar

  Vocational Training , Cincinnati Üniversitesi (ABD)

 • 2021Hemşirelik Bilimini Anlamak

  Vocational Training , ÖHDER Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

 • 2021Yetişkinlerde Öfke Kontrolü

  Vocational Training , Hifa Eğitim Akademisi

 • 2020Pandemi Sonrası Kariyer Dönüşümü

  Personal Evolution , İstanbul Medipol Üniversitesi

 • 2020Literatür Tarama ve İnceleme Eğitimi

  Vocational Training , THD Öğrenci Komisyonu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Temsilciliği

 • 2020Kök Hücre Nakli Hemşireliği Kursu

  Vocational Course , Onkoloji Hemşireliği Derneği / 3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi

 • 2020Aferez Kullanıcıları Eğitim Kursu

  Vocational Course , Onkoloji Hemşireleri Derneği / 3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi

 • 2020TUBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Destekleme Programı Webinarı

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi

 • 2020Hemşirelikte Etkili Liderlik: Mesleki Güç Webinarı

  Vocational Training , Erciyes Üniversitesi

 • 2020Yara Bakımı ve Doku Onarımı Sertifikası

  Vocational Training , Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği

 • 2020Nöroloji Hemşireliği Kursu

  Vocational Course , Türk Nöroloji Derneği / 56. Ulusal Nöroloji Kongresi

 • 2020Hemşirelikte Bilimsel Araştırma Kursu

  Vocational Course , Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği / II. Hematoloji Eğitim ve Araştırma Kongresi

 • 2020"Diyabet: Hemşireler Fark Yaratır" webinar

  Vocational Training , SBÜ Hamidiye Hemşirelik Fakültesi ve Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu

 • 2020Metastatik Kolorektal Kanserlerde Tedavi Yaklaşımları Kursu

  Vocational Course , Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

 • 2020Onkolojide Klinik Araştırmalar Kursu

  Vocational Course , Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

 • 2020Akademik Araştırmalarda Spss Kullanımı Eğitimi

  Vocational Training , Erdem Psikiyatri Akademisi

 • 2020Bilimsel Makalede Dikkat Edilmesi Gerekenler Eğitimi

  Vocational Training , Erdem Psikiyatri Akademisi

 • 2020''Ameliyathaneniz Yeterince Güvenli mi? - Duman Emiciler'' Eğitim Sertifikası

  Vocational Training , Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği / İzmir Ekonomi Üniversitesi

 • 2020Onkolojide Semptom Yönetimi Eğitimi

  Vocational Training , Acil Hemşireleri Derneği

 • 2020Refleksoloji Eğitimi

  Vocational Training , Acil Hemşireleri Derneği

 • 2020Onkolojide İletişim ve Bakım Prensipleri Eğitimi

  Vocational Training , Acil Hemşireleri Derneği

 • 2020EKG Okuma ve Yorumlama Eğitimi

  Vocational Training , Acil Hemşireleri Derneği

 • 2020Her Yönüyle Hasta İletişimi Eğitimi

  Vocational Training , Acil Hemşireleri Derneği

 • 2020Sağlıkta Yapay Zeka Eğitimi

  Vocational Training , Acil Hemşireleri Derneği

 • 2020360° Hemşirelikte Kariyer Eğitimi

  Vocational Training , Acil Hemşireleri Derneği

 • 2020Vaka Analizi ve Literatür Tarama Eğitimi

  Vocational Training , Acil Hemşireleri Derneği

 • 2020Malpraktis Eğitimi (Hemşirelik Hakları, Hukuku)

  Vocational Training , Acil Hemşireleri Derneği

 • 2020Acilde Afet Yönetimi Eğitimi

  Vocational Training , Acil Hemşireleri Derneği

 • 2020Olağanüstü Durumlarda Kriz Yönetimi Eğitimi

  Vocational Training , Acil Hemşireleri Derneği

 • 2020Adli Vaka Yönetimi Eğitimi

  Vocational Training , Acil Hemşireleri Derneği

 • 2020Temel ISG Eğitimi (teknik konular)

  Occupational Health and Safety , Bayburt Üniversitesi

 • 2020Gözlemsel ve Deneysel Araştırmalar Yapma ve Yayına Hazırlama Kursu

  Vocational Course , Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

 • 2020Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme Kursu

  Vocational Course , Geriatri Hemşireliği Derneği / 9.Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi

 • 2020Proje Yazma ve Hazırlama Sertifika Programı

  Vocational Training , Sakarya Üniversitesi

 • 2020The European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC) Certıfıcate Of Attendance

  Vocational Training , Cardıovascular Academy Socıety / International Young Academy of Cardiology E-Congress

 • 2017TEV Akademi/ Kişisel Gelişim Eğitimi

  Personal Evolution , TEV

 • 2015İş sağlığı güvenliği

  Occupational Health and Safety , Erciyes Üniversitesi