Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2021 II. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2021 9. Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Pandemi Sürecinde Onlıne Hemşirelik Eğitimi Almak

  Attendee

  Şanlıurfa, Turkey

 • 2021 1. Kök Hücre Sempozyumu

  Attendee

  Bolu, Turkey

 • 2021 Hemşirelikte İnovasyon Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Palyatif Bakım Hemşireliği Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Sempozyumu (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Pandemide Evde Sağlık Bakım Hizmetleri Sempozyumu (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2021 III. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2021 Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliğinde Umut Veren Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu webinar

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2021 THD Öğrenci Komisyonu 1. Ankara Bölgesi Sempozyumu - Covid 19 ve Ruh Sağlığı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2021 THD Öğrenci Komisyonu 1. Ankara Bölgesi Sempozyumu - Covid 19 ve Halk Sağlığı

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2021 Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2021 2. Multidisipliner Sinirbilim Kongresi (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2021 IV. SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2021 Hemşirelikte Bugünün Konusu, Yarının Yenilikleri: Hemşirelikte İnovasyon

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2021 Hematolojik Malignitelerde A'dan Z'ye Antifungal Yönetimi (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2021 Etkin Psikoloji Konferansı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Geleceğin Değeri: Yapay Zeka (Onlıne)

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2020 3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 3. International Conference on Covid-19 Studies (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Ulusal Yara Sempozyumu (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Covid 19 Şüpheli veya Pozitif Hastalara Hastane Öncesi Yaklaşım Semineri (Onlıne)

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2020 Vaka Örnekleriyle Stoma Yönetimi webinar

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Hodgkin Lenfoma'da Birinci Basamak'ta ve Otolog Kök Hücre Nakli Sonrası Yeni Tedavi Yaklaşımları (Onlıne)

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2020 Covid-19 Sürecinde Nöroşirürji Hemşirelerinin Deneyimleri (Onlıne)

  Attendee

  Kocaeli, Turkey

 • 2020 Pandemi Sürecinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı webinarı

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2020 Covid19 ve Kalp (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Nötropeni Yönetiminde Tartışmalı Konular (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Covid19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Hemşireliği Webinarı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 THD Covid-19 ve Stoma (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Hemşirelikte Uzaktan Eğitim ve Sanal Simülasyon Uygulamaları Webinar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Hemşirelikte Enjeksiyon Uygulamaları ve Yasal Sorumluluklar (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Hematolojide İmmünoterapiler (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 56. Ulusal Nöroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 TÜRK DEMİR AKADEMİSİ Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 A'dan Z'ye Talasemi İntermedya (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 1. Ulusal Aile Dinamikleri Sempozyumu (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 THD Covid-19 ve Bakım Paketi (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Kronik Yaralarda Enfeksiyon Kontrolü ve Vaka Yönetimi webinar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Multiple Myelom Tartışma Paneli (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Olgularla mRHK Tedavisi (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Secondary Immnodeficiency in Hematologic Malignancies: Practical Considerations for Diagnosis and Management (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Bağımlılığa Çok Yönlü Bakış Sempozyumu (Onlıne)

  Attendee

  Yozgat, Turkey

 • 2020 Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı ICDAH2020 (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Kronik Yara ve Yara Değerlendirmesi webinar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Kanserde Kemik Metastazlarını Nasıl Yönetiyoruz? (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 THD Covid-19 Pandemi Döneminde İnovatif Yaklaşımlar (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Tele Sağlık Uygulama Kılavuzu: Soru ve Sorunlar Webinar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 2. Disiplinlerarası Ulusal Çocuk Sempozyumu (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Akciğer Hastalıkları ve Covid-19 Kongresi (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Pandemide Sağlık Çalışanlarının Hasta Hakları ve Güvenliği Webinar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Nefes Aldırmayan Virüs: Covid-19 (Onlıne)

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2020 Kişisel Sağlık Verileri 4. Ulusal Kongresi Webınar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 THD Covid-19 ve El Hijyeni (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Pandemi Sürecinde Söz Sizde: Ameliyathaneniz Yeterince Güvenli mi? ''Duman Emiciler'' TCAHD Webinar Serisi

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2020 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Multidisipliner Yaklaşım Uluslararası Sempozyum (Onlıne)

  Attendee

  Çanakkale, Turkey

 • 2020 21. Yüzyılın Genetik Haritası: CRISPR (Onlıne)

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2020 Türk Hematoloji Derneği ''Dünya Tromboz Günü-Trombozda Konuşulması Gerekenler''(Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Türk Hematoloji Derneği Periferik T Hücreli Lenfoma ve Güncel Tedavi Seçenekleri (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Türk Hematoloji Derneği Hematolojik Hastalıklarda İnvazif Fungal Enfeksiyon Yönetimi (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 ÇEDD Çocukluk Çağı Nefro-Endokrin Hastalıklar Sempozyumu (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 TDCY Yoğun Bakımda Bilimsel Araştırma Planlama Serüveni (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Türk Hematoloji Derneği Hematoloji Uzmanları İçin Nadir Olmayan Semptomlar: Gaucher Hastalığı (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Sağlıkla Zayıflamak İçin Multidisipliner Destek (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanı Güvenliği ve Kesici-Delici Alet Yaralanmaları (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Onlıne Uluslararası Kan Hastalıkları Sempozyumu / TIF & KANFED

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 2020 9.Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Türk Hematoloji Derneği Aplastik Anemide Güncel Tedaviler (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 2.Ulusal KML Uzmanlar Sempozyumu (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Türk Hematoloji Derneği Konjenital Protein C Eksikliği (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 International Young Academy of Cardiology E-Congress

  Attendee

  Girne, Cyprus (Kktc)

 • 2020 2. Ulusal Lenfoma Uzmanlar Sempozyumu (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Deneysel Hematoloji Derneği KML Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar (Onlıne)

  Attendee

  Kayseri, Turkey

 • 2020 Covid-19 Pandemisinde Okullardaki Durum ve Okul Sağlığı Hemşireliği (Onlıne)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2020 TDCY Hemşire Komisyonu Sepsis E-Sempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Sağlık Çalışanlarına Yönelik KML'de 2. Sıra Tedavi Yöntemi (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Türk Hematoloji Derneği Covid-19 Pandemi Sürecinde PNH Tanısı ve Yönetimi (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Türk Hematoloji Derneği Hemofili B'nin Ayrışan Yüzü (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Türk Hematoloji Derneği Olgularla KLL Tedavi Yönetimi (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Türk Hematoloji Derneği Olgular İle Nüks Refrakter Multipl Myelom Yönetimi (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Türk Hematoloji Derneği Covid-19 Pandemisinde Demir Metabolizması ve Eksikliği (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2020 Türk Hematoloji Derneği Covid-19 Pandemisinde Akut Lösemi Tedavisi (Onlıne)

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2019 8. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi

  Attendee

  Ankara, Turkey

Awards

 • May 2017 TEV Yüksek Öğrenim Başarı Ödülü

  Tev

 • May 2016 TEV Yüksek Öğrenim Başarı Ödülü

  Tev

Scholarships

 • 2015 - 2018 Lisans Bursu

  Foundation