Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Belirsizlik altında iletim genişleme planlama problemi için yeni iki seviyeli sağlam modeller

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.36, sa.2, ss.897-911, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Effects of OCRA parameters and learning rate on machine scheduling

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transmission expansion planning based on a hybrid genetic algorithm approach under uncertainty

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.27, sa.4, ss.2922-2937, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Design optimization of circular antenna arrays using Taguchi method

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, cilt.28, sa.6, ss.1443-1452, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimum broadband E-patch antenna design with Taguchi method

JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS, cilt.30, sa.7, ss.915-927, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artificial neural network models for lot-sizing problem: a case study

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, cilt.22, sa.6, ss.1039-1047, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Heuristic-based neural networks for stochastic dynamic lot sizing problem

APPLIED SOFT COMPUTING, cilt.13, sa.3, ss.1332-1339, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Supplier selection and purchase problem for multi-echelon defective supply chain system with stochastic demand

NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS, cilt.22, sa.2, ss.403-415, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The optimization of lot sizing with supplier selection problem in multi-echelon defective supply chain network

MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF DYNAMICAL SYSTEMS, cilt.18, sa.3, ss.273-286, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New lot sizing heuristics for demand and price uncertainties with service-level constraint

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.48, sa.1, ss.21-44, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Giden Konteynerler İçin Depolama Yeri Belirleme Probleminin Çözümü İçin Yeni Bir Sezgisel Yöntem

İleri Mühendislik Çalışmaları ve Teknolojileri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.142-161, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Material selection on countermeasure flares systems by multi criteria decision making methods

International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, cilt.4, sa.1, ss.1-9, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BWM-MOPA Yöntemi ile en iyi RFID Sisteminin Belirlenmesi

European Journal of Science and Technology, ss.9-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parallel Machine Scheduling with WMSD Risk Considerations

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.336-342, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Katman Kaydırma Yaklaşımı ve Hibrit Dizi İstifleme Algoritması Kullanarak Depolama Konumu Atama Probleminin Uygulanması

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.102-108, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BWM-MOPA Yöntemi ile En İyi RFID Sisteminin Belirlenmesi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, sa.3, ss.9-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Outbound Containers’ Storage Location Assignment Problem for a Maritime Terminal

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.349-355, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bir Sezgisel Yöntem ile Tek Blok Tek Koridor Depo Yerleştirme Probleminin Çözümü

Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.31-39, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

MULTI-CRITERIA SUPPLIER SELECTION AND PURCHASE PROBLEM

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.36, sa.4, ss.1253-1262, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE SELECTION OF MATERIAL IN DENTAL IMPLANT WITH ENTROPY BASED SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHODS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.36, sa.3, ss.731-740, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Transmission expansion planning under different uncertainties

ew Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, sa.4, ss.194-201, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergo-Scheduling

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, sa.4, ss.208-217, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINATION OF THE MATERIAL FOR THE CARBONATED SOFT DRINK PACKAGING WITH MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHODS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.35, sa.3, ss.471-480, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Long-term supplier selection problem: A case study

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.3, sa.4, ss.182-189, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.5, ss.87-101, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Değiştirilmiş Hata Türü ve Etkileri Analizi Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi Uygulaması

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.23-36, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EKO-HARİTALAMA: ÇEVRESEL ETKİLERİN AZALTILMASI İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.258-269, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eko Haritalama Çevresel Etkilerin Azaltılması İçin Yeni Bir Yaklaşım

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.258-269, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.2009, sa.2009, ss.168-182, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

New heuristics to stochastic dynamic lot sizing problem

G.U. Journal of Science, cilt.2009, sa.2009, ss.97-106, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BELİRSİZ FİYAT VE TALEP KOŞULLARI ALTINDA SATINALMA POLİTİKALARI

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2008, sa.1, ss.165-176, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sipariş Büyüklüğü Belirleme Yöntemleri ile yeni bir sezgisel aloritmanın karşılaştırılması

Endüstri Mühendisliği Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.8-18, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kaynak kısıtlaması olmayan tek aşamalı parti büyüklüğü belirleme problemin çözümünde yeni sezgisel algoritma

Çukurova Mühendislik Mimarlık Fakültesi dergisi, cilt.2001, sa.2001, ss.139-153, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE İLETİM GENİŞLEME PLANLAMASI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

MAS 14. ULUSLARARASI MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Budapest, Macaristan, 26 - 28 Mart 2021, cilt.1, sa.1, ss.140-145

MAKİNE ÖĞRENMESİ VE YAPAY ZEKA İLE TAM KAN SAYIMINDAN COVID-19 ENFEKSİYONUNUN TAHMİNİ

MAS 14. ULUSLARARASI MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Budapest, Macaristan, 26 - 28 Mart 2021, cilt.1, sa.1, ss.145-150

TERSİNE SİPARİŞ TOPLAMA SİSTEMİ İÇİN ÜRÜN BİRLİKTELİĞİNİ DİKKKATE ALAN YENİ BİR SEZGİSEL YAKLAŞIM

11. ULUSLARARASI EJONS MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Al Karak, Ürdün, 30 - 31 Ocak 2021, cilt.1, sa.1, ss.211-214

A NEW PROJECT MANAGEMENT APPROACH FOR ERP IMPLEMENTATION IN STATE AGENCY

ASIA PACIFIC INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY STUDIES-IV, Zambales, Filipinler, 12 - 13 Aralık 2020, cilt.1, sa.1, ss.1-9

ASKERİ AMAÇLI TRENLERDE KUPLÖR MERKEZLEME PİMİ TASARIMINDA EN İYİ MALZEMENİN SEÇİMİ

3. ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, Adana, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020, cilt.1, sa.1, ss.1-6

THE SELECTION OF MATERIAL TO USE IN AIRPLANE BATTERY DESIGN

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC’19), 21 - 23 Haziran 2019

THE SELECTION OF MATERIAL TO USE IN DENTAL DENTAL PROSTHESIS DESIGN

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC’19), 21 - 23 Haziran 2019

THE SELECTION OF MATERIAL TO USE IN BALLISTIC VEST DESIGN

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC’19), 21 - 23 Haziran 2019

THE SELECTION OF MATERIAL TO USE IN BRAKE DISK DESIGN

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSMATEC’19), 21 - 23 Haziran 2019

BEST MATERIAL SELECTION FOR NOVEL AIRPLANE BATTERY BOX

The International Conference on Material Science, Mechanical and Automotive Engineers and Technology in Cappadocia/NEVŞEHİR (IMSMATEC’19), Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019

INVESTIGATION OF BEST MATERIAL FOR BRAKE DISCS WITH MULTI CRITERIA DECISION MAKING METHODS

The International Conference on Material Science, Mechanical and Automotive Engineers and Technology in Cappadocia/NEVŞEHİR (IMSMATEC’19), Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019

NETSİS ERP PROGRAMINA ENTEGRE C# ARAYÜZÜ İLE YAZILMIŞ SATIN ALMA TEKLİF DEĞERLENDİRME UYGULAMASI

ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.892-903

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE SATIN ALMA TEKLİF DEĞERLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜLMESI

ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.903-910

BWANP Yeni Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Endüstri 4.0 İçin RFID Sisteminin Seçilmesi

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ , Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.433-440

Endüstri̇ 4.0 ve Halı Sektöründe Bir Uygulama

6. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ , Gaziantep, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, ss.379-382

AHP, TOPSIS VE ELECTRE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE TASARIMININ BELİRLENMESİ

6. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, cilt.1, sa.1, ss.192-196

MAKESPAN MINIMIZATION UNDER ERGONOMIC RISK CONSIDERATION AND LEARNING EFFECT

6. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, cilt.1, sa.1, ss.197-204

İLETİM GENİŞLEME PROBLEMİNİN MIN – MAX PİŞMANLIK YÖNTEMİ İLE ÇÖZÜLMESİ

6. ULUSLARARASI MATEMATİK, MÜHENDİSLİK VE FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, cilt.1, sa.1, ss.186-191

THE SELECTION OF THE BEST MATERIAL FOR PLANE WING PIN

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, 10 - 12 Nisan 2018

BEST MATERIAL SELECTION FOR CHAFF/FLARE LUNCH SYSTEM

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, Nevşehir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2018

IMROVING BRAKING PERFORMANCE BY USING COMPOSITE MATERIALS THAT HAVE CERAMIC MATRISES AND COOLING THIS BRAKING PARTS WITH A TURBINE COOLING SYSTEM

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, 10 - 12 Nisan 2018

BEST MATERIAL SELECTION FOR HELMET DESIGN

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, 10 Nisan 2018

SELECTION OF MATERIALS FOR BATTLE SHIP’S PROPELLER DESIGN

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in ÇEŞME, Nevşehir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2018

Depolama Sistemlerinde Sipariş Toplama Stratejilerinin İncelenmesi

Uluslararası Mühendislik ve Mimarlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018, cilt.1, sa.1, ss.1763-1773

Under Work Related Musculoskeletal Disorders Consideration Makespan minimization with job dependent learning index on parallel machine

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.385

Optimization of Gas Welding by Taguchi Experimental Design Method

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2018, ss.437-440

RFID System Selection In Carpet Operations with Analytic Hierarchy Processing Method from Multi Criteria Decision Making Techniques

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2018, ss.66-72

DEPO YÖNETİMİNDE PARTİ VE BÖLGE SİPARİŞ TOPLAMA STRATEJİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Aydın, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2018, cilt.1, sa.1, ss.681-691

Tek Blok Tek Koridor Depo Yerleştirme Problemi için Yeni Bir Sezgisel Yöntem

II. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.1-9

Tedarik Zinciri Yönetiminde Endüstri 4.0 odaklı RFID teknolojisi literatürünün incelenmesi

3.ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ PROGRAMI, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.1-3

TRANSMISSION EXPANSION PLANNING UNDER DIFFERENT UNCERTAINTIES: CASE OF KCETAS

16th International Conference on Clean Energy (ICCE-2018), Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 9 - 11 Mayıs 2018, ss.1-6

SELECTION OF MATERIALS FOR BATTLE SHIP'S PROPELLER DESIGN

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, İzmir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2018, ss.601

Scheduling with Job Dependent Learning Effect and Ergonomic Risk Deterioration

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Kizilcahamam, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.63-66 identifier identifier

SELECTION OF MATERIAL TO USE IN DENTAL IMPLANT DESIGN

The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia(IMSTEC 2017), 11 - 13 Ekim 2017

THE SELECTION OF MATERIAL TO USE IN SAVONIUS TYPE WIND TURBINE DESIGN BY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD

The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia(IMSTEC 2017), 11 - 13 Ekim 2017, cilt.1, ss.294

MATERIAL SELECTION TO USE IN SPOILER DESIGN BY MULTI-CRITERIA DECISION METHOD

The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia(IMSTEC 2017), Nevşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

İşlem zamanı üzerinde WMSD etkisi: Uygulama çalışması

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.22

Lot-sizing for alternative price incentives

International Conference on Economic Research (ECONALANYA 2017), Antalya, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

Bilgisayar Destekli İş ile İlgili Kas Ve İskelet Bozukluğu Risk Değerlendirme Aracı: İKİBRDA

International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), Karabük, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.40-43

Belirsizlikler Altında İletim Genişleme Planı Belirleme Probleminin incelenmesi

International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), Karabük, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, cilt.1, sa.1, ss.1-10

THE SELECTION OF MATERIAL TO USE IN SPOILER DESIGN BY MULTI-CRITERIA DECISION METHOD

The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia(IMSTEC 2017), Nevşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.308

STRATEJİK LOJİSTİK YÖNETİMİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN LİTERATÜR İNCELENMESİ

2017 International Congress on Entepreneurship (ICE 2017), Balıkesir, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2017, cilt.1, sa.1, ss.1-10

OWNR Problem With Variable Replenishment And Inventory Holding Costs And Quantity Discounts

6th World Conference on Business, Economics and Management (BEM-2017), Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.1-10

Ergo-Scheduling

6th World Conference on Business, Economicsand Management (BEM-2017), Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, ss.11-20

Transmission Expansion Planning Under Different Uncertainties: Case Of Turkey

6th World Conference on Business, Economicsand Management (BEM-2017), Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017, ss.1-10

Eod karar verme yazılımı ile perakende sektöründe en iyi tedarikçinin belirlenmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.3387-3392

Karar verme yazılımı ile perakende sektöründe en iyi tedarikçinin belirlenmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.3387-3392

Mobilya Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Yeni Tasarımlardan En İyisinin Seçilmesi

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.1612

Çapraz Yüklemeli Araç Çizelgeleme Problemi ve Genetik Algoritma ile Çözümü

36. Ulusal Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Kongresi 2016, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.147

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile En İyi Koltuk Tasarımının Belirlenmesi

36. Ulusal Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Kongresi 2016, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.76-77

Selection of Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques

7th International Congress on Entrepreneurship, Bişkek, Kırgızistan, 12 Mayıs - 14 Temmuz 2016, ss.1-10

Long-term supplier selection problem: A case study

5th World Conference on Business, Economics and Management (BEM), Antalya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.182-189 identifier

Long-Term Supplier Selection Problem:A Case Study

5TH WORLD CONFERENCE ON BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT, Antalya, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.1

Application of the Taguchi Method to the Design of Circular Antenna Arrays

9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2015, ss.342-345 identifier

The one warehouse and N retailers problem with uncertain demand

International Conference on Information, Business and Education Technology (ICIBET), Beijing, Çin, 14 - 15 Mart 2013, cilt.26, ss.249-252 identifier

Madencilik Sektöründe Kullanılabilecek Yeni Bir Risk Degerlendirme Yöntemi

18. Ulusal Ergonomi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2012, ss.141-150

A new heuristic for one warehouse and N retailers problem

World Conference on Business, Economics and Management (BEM), Antalya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012, cilt.62, ss.656-660 identifier

The analysis of heuristics for lot sizing with supplier selection problem

World Conference on Business, Economics and Management (BEM), Antalya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2012, cilt.62, ss.672-676 identifier

Bir ambarlı N perakendeci bir envanter dağıtım sistemi problemi için yeni bir sezgisel yöntem

Ulusal lojistik ve tedarik zinciri kongresi, Konya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.254-261

The location selection of freight village in Samsun

IX. INTERNATIONAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN CONGRESS, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2011, cilt.1, ss.7-16

BEHAVIOUR MODEL TO DETERMINE THE OUTPUT OF A YARN MANUFACTURING SYSTEM UNDER DEMAND AND MANUFACTURING LEAD-TIME UNCERTAINTY

7th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Bosna-Hersek, 1 - 04 Aralık 2010, ss.368-381

A NEW HEURISTIC FOR MULTI-ECHELON DEFECTIVE SUPPLY CHAIN SYSTEM WITH STOCHASTIC DEMAND

7th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Bosna-Hersek, 1 - 04 Aralık 2010, ss.442-452

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile ISISAN A.Ş.'de Üret veya Satın Al Kararlarının Uygulanması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2009, ss.153-155

Stokastik Dinamik Parti Büyüklüğü Belirleme Problemine Yeni Yaklaşımlar

YA/EM’2008: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Kongresi XXVIII. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2008, ss.39-41

Belirsiz Fiyat ve Talep Koşulları Altında Dış Kaynak Kullanımlı Parti Büyüklüğü Belirleme Modelleri

YA/EM’2008: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Kongresi XXVIII. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2008, ss.100-102

ANALYSIS OF PURCHASING POLICIES UNDER PRICE AND DEMAND UNCERTAINTIES

5th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, ss.10-20

Belirsizlik koşullarına satın alma politikalarının uyarlanması

YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2006, ss.173-176

Değişken fiyat ve Talep koşullarında parti büyüklüğü belirlemesi problemine yeni bir yaklaşım

YA/EM 2005 25. Ulusal Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005, ss.54-56

BELİRSİZ PİYASA KOŞULLARI ALTINDA SATIN ALMA POLİTİKALARIN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YA/EM'2004 - Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - XXIV Ulusal Kongresi konferansı, Adana, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2004, ss.497-499

Kitap & Kitap Bölümleri