Eğitim Bilgileri

Doktora, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Türkiye 1999 - 2003
Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Türkiye 1993 - 1996
Lisans, Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik, Türkiye 1988 - 1992

Araştırma Alanları

Temel Bilimler, Matematik, Diferansiyel denklemler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik, 2020 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik, 2003 - Devam Ediyor

Mesleki Deneyim

Enstitü Müdür Yardımcısı, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Genel Programlamaya Giriş II, Lisans, 2013 - 2014
Adi Türevli Denklemler II, Yüksek Lisans, 2013 - 2014
Diferensiyel Denklemler, Lisans, 2013 - 2014

Yönetilen Tezler

ŞENEL M. T. , NÖTRAL DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN SALINIM YAPMAYAN ÇÖZÜMLERİNİN VARLIGI, Doktora, B.ÇINA(Öğrenci), 2017
ŞENEL M. T. , Zaman Skalasında Dinamik Denklemlerin Çözümlerinin Davranışı Üzerine, Doktora, N.Utku(Öğrenci), 2014
ŞENEL M. T. , Zaman Skalasında Yüksek Mertebeden Dinamik Denklemlerin Çözümlerini Davranışı, Yüksek Lisans, E.Özkan(Öğrenci), 2012
ŞENEL M. T. , Zaman Skalasında Nötral Gecikmeli Dinamik Denklemlerin Salınımsız Çözümlerinin Varlığı, Yüksek Lisans, İ.Ulusoy(Öğrenci), 2011
ŞENEL M. T. , İkinci Basamaktan Yarı lineer Diferensiyel Denklemlerin Çözümlerinin Davranışı Üzerine, Yüksek Lisans, E.Aktaş(Öğrenci), 2009
ŞENEL M. T. , İkinci Basmaktan Diferensiyel Denklemlerin Çözümlerinin Davranışı Üzerine, Yüksek Lisans, E.Tokel(Öğrenci), 2009
ŞENEL M. T. , İkinci Mertebeden Diferensiyel Denklemlerin Çözümlerinin Davranışı, Yüksek Lisans, N.Balaban(Öğrenci), 2007

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

ŞENEL M. T. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ZAMAN SKALASINDA TÜMÖR BÜYÜMESİ MODELLEMELERİ, 2015 - 2016
ŞENEL M. T. , TÜBİTAK Projesi, Zaman Skalasında Tümör Büyümesi Modellemeleri, 2014 - 2016
ŞENEL M. T. , Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, YÜKSEK MERTEBEDEN DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN ZAMAN SKALASINDA SALINIMLI VE SALINIMSIZLIK ÖZELLİKLERİ, 2011 - 2014
ŞENEL M. T. , TOKEL E., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İKİNCİ BASAMAKTAN DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİNİN DAVRANIŞI ÜZERİNE ., 2007 - 2009

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Editör, 2016 - Devam Ediyor
Indıan journal of mahemetıcs and mathematıcal scıences, Editör, 2014 - Devam Ediyor
Transnational Journal of Mathematical Analysis and Applications, Editör, 2013 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Journal Journal of Inequalities and Applications, SCI Kapsamındaki Dergi, Kasım 2014
Advances in Difference Equations, SCI Kapsamındaki Dergi, Ekim 2013
Journal of Applied Mathematics and Computing, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2013
American Mathematical Society, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2013
The Journal of Nonlinear Science and Applications(JNSA), Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Aralık 2012
International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ekim 2009

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPERATORS IN MORREY-TYPE SPACES AND APPLICATIONS, Katılımcı, Kırşehir, Türkiye, 2017
INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPERATORS IN MORREY-TYPE SPACES AND APPLICATIONS, Katılımcı, Türkiye, 2017
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2017
15. Ulusal Matematik Sempozyumu, Katılımcı, Niğde, Türkiye, 2012
7. Ankara Matematik Günleri, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 2012
Yıldız Technical University International conference On Applied Analysis And Algebra, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2011
13. Ulusal Matematik Sempozyumu-Erciyes Universitesi, Katılımcı, Kayseri, Türkiye, 2010
İzmir Üniversitesi - Dinamik Sistemler Çalıştayı, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2009

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):59
h-indeksi (WOS):5