Dr.Öğr.Üyesi

HALİL SENCER ERKMAN


Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Eğitim Bilgileri

1991 - 1999

1991 - 1999

Doktora

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2003

2003

Guiseppe Terragni: Bir Simge Yapının Tasarımı

ERKMAN H. S.

TOL, ss.27-31, 2003 (Hakemsiz Dergi)

2000

2000

İyonya’xxda Düşsel Bir Gezi

ERKMAN H. S.

XXI, ss.21-24, 2000 (Hakemsiz Dergi)

2000

2000

İyonya'da Düşsel Bir Gezi

ERKMAN H. S. , YÜCEL C. , Asiliskender B. , Bostan S. B.

XXI Mimarlık Kültürü Dergisi, sa.3, ss.22-25, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

MALATYA HEKİMHAN (TAŞHAN) KERVANSARAYI MİMARİ YAPI PROGRAMIÜZERİNE TARİHSEL TİPOLOJİK BİR İNCELEME

ŞAHİN M., ERKMAN H. S.

1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, cilt.2, ss.1428-1451

2016

2016

Kayseri Mehmet Özateş Konutu

ERKMAN H. S. , PARLAK BİÇER Z. Ö. , AKDAĞ F.

XII. Poster Sunuşları Bildiri Özetleri, Do.Co.Mo.Mo., Samsun, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2016

2016

2016

Mehmet Özateş Konutu (Kayseri)

ERKMAN H. S. , PARLAK BİÇER Z. Ö. , AKDAĞ F.

DOCOMOMO-Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XII, Samsun, Türkiye, 16 - 18 Aralık 2016

2010

2010

Anadolu Selçuklu Mimarisi Üzerine Düşünceler

ERKMAN H. S.

1. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, Kayseri, 24 - 26 Eylül 2010

2010

2010

İncesu’xxda Mimarlık Kültürü

ERKMAN H. S.

1.İncesu Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2010, ss.137-146

2010

2010

İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi

ERKMAN H. S.

1.İncesu Sempozyumu, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2010, ss.119-135

2010

2010

Kültürel Süreklilik Sağlamada Yaratıcı Kentsel Tasarımın İşlevi

BİLSEL S. G. , YAŞLICA E. , BÜYÜKMIHÇI G. , ERKMAN H. S. , HİSARLIGİL H.

T.C. Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye’de Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, I. Kentsel Tasarım Haftası, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.145-153

2004

2004

Bir Onüçüncü Yüzyıl Sağlık Yapısı Olarak Divriği Darüşşifaını Belirleyen Öğeler

ERKMAN H. S.

VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi,Sivas, Türkiye, 16 - 18 Temmuz 2004

2000

2000

I6. Conference Of IAPS, ‘IAPS 16, Metropolis 2000, Which Perspectives Cities, Social Life & Sustainable Development (Socio-Economic Monographs)

BİLSEL S. G. , YAŞLICA E. , BÜYÜKMIHÇI G. , ERKMAN H. S. , HİSARLIGİL H.

Kayseri, The Future Metropolis of Central Anatolia and Germir & Tavlusun, Two Small Historical Towns within the Vicinity, Fransa, 1 - 04 Ekim 2000

1997

1997

Ankara’xxda Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarisi’xxnin Düşündürdükleri.

ERKMAN H. S.

Ankara Sempozyumu, Türkiye, 7 - 09 Ekim 1997, ss.29-40