Education Information

Education Information

 • 1997 - 2001 Doctorate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 1995 - 1997 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Erciyes University, Fen Edebiyat Fakültesi , Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Chromosorb-102 Reçinesi Kullanılarak Katı Faz Özütleme Yöntemiyle Eser Elementlerin Zenginleştirilmesi ve AAS İle Tayini

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Bilim Dalı

 • 1997 Postgraduate

  GFAAS İle Kadmiyum Tayininde Matriks Düzenleyici Olarak Pd/İndirgeyici Reaktif Karışımlarının Etkisi

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English