Doç.Dr.

Murat SARAÇOĞLU


EĞİTİM FAKÜLTESİ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ

Eğitim Bilgileri

1996 - 2001

1996 - 2001

Doktora

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizikokimya, Türkiye

1993 - 1995

1993 - 1995

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizikokimya, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2001

2001

Doktora

N-Benzilpiperidin Türevlerinin Serilerinde ki Yapı-asetilkolinesteraz İnhibitör Aktivite İlişkisinin Elektron Topolojik Yaklaşımı

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Fizikokimya

1995

1995

Yüksek Lisans

Nükleosit Türevlerine Ait Anti-AIDS Aktivitelerinin Konformasyon ve Quantum Kimya İncelemesi: Elektron Topolojik (ET) Yaklaşımı

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Fizikokimya

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Temel Bilimler, Kimya, Fizikokimya, Hesapsal Kimya, Yüzey Kimyası

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

2005 - 2013

2005 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

2001 - 2005

2001 - 2005

Araştırma Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

1993 - 2001

1993 - 2001

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya

Yönetimsel Görevler

2013 - 2016

2013 - 2016

Senato Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2005 - 2012

2005 - 2012

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Genel Kimya IV

Lisans

Lisans

Genel Kimya II

Lisans

Lisans

Kimyada Özel Konular

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Doktora

Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Teknolojiyle Kendi Kendine Öğrenmelerine ve STEM Mesleklerine Olan İlgilerine STEM Etkinlikleri İle Desteklenmiş Ters Yüz Öğrenme Modelinin Etkisi

Saraçoğlu M. (Danışman)

D.Gölgeli(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Polimerlerin Kullanımının Neden Olduğu Çevre Kirliliğine Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Saraçoğlu M. (Danışman)

Ö.Erdim(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Eğitsel Yazılımlara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Saraçoğlu M. (Danışman)

M.Akif(Öğrenci)

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

8. Sınıf Basınç Konusunun STEM Temelli Ders Etkinlikleriyle İşlenişi Hakkında Öğrenci Görüşleri

Saraçoğlu M. (Danışman)

B.Kılıç(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin İncelenmesi

Saraçoğlu M. (Danışman)

M.Yıldırım(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer Enerji Hakkındaki Düşünceleri

Saraçoğlu M. (Danışman)

H.Ateş(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Düşün-Eşleş-Paylaş Tekniği ile Birlikte Kullanılan Kavram Karikatürlerinin Öğrencilerin Akademik Başarısı ile Fen ve Teknoloji Dersine Olan Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Saraçoğlu M. (Danışman)

D.Gölgeli(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

The Quantum Chemical Calculations of Serine, Therionine and Glutamine

Kandemirli F., SARAÇOĞLU M. , Amin M. A. , Basaran M. A. , Vurdu C. D.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, cilt.9, ss.3819-3827, 2014 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Theoretical studies on the corrosion inhibition characteristics of thiosemicarbazide derivatives

Alrjaibi A., Saraçoğlu M. , Amin M. A. , Bayol E., Kandemirli F.

International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI), cilt.7, no.75, ss.5-15, 2018
Link

2017

2017

Synthesis and quantum chemical calculations of 2,4-dioxopentanoic acid derivatives-Part II

Saraçoğlu M. , Kandemirli F., Özalp A., Kökbudak Z.

International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI), cilt.6, ss.50-57, 2017 Özet
Link

2013

2013

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gözünden Nükleer Enerji

Ateş H., Saraçoğlu M.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.175-193, 2013 Özet
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Kimya Konularının Öğretiminde Kullanılan Deneyler Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Türkmen B. K. , Bektaş O. , Saraçoğlu M.

VIth International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.1108-1111 Özet
Link

2019

2019

Sınav Değişikliği Yaşayan 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının Incelenmesi

Demir O. O. , Saraçoğlu M. , Bektaş O.

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.198-199 Özet
Link

2018

2018

Quntum Chemical Study on the Corrosion Inhibition of Copper Using Some Tetrazoles

Younis A., Bayol E., SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F.

5th International Conference on Computation for Science and Tecnology (ICCST 2018), Antalya, Türkiye, 23 - 26 September 2018, ss.53
Link

2018

2018

Theoretical Studies on the Corrosion Inhibition Characteristics of Thiosemicarbazide Derivatives

Alrjaibi A., SARAÇOĞLU M. , Amin M., BAYOL E., KANDEMİRLİ F.

International Congress on Engineering and Life Science (ICELES 2018), Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 May 2018, ss.573
Link

2016

2016

Synthesis and theoretical study of 2,4-dioxopentanoic acid derivatives (3a-c)

SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F., Özalp A., KÖKBUDAK Z.

International Science and Technology Conference (ISTEC 2016), Viyana, Avusturya, 13 - 15 July 2016, ss.917
Link

2016

2016

Synthesis and Theoretical Study of 4-Acetyl-5-(2-Naphtyl)-2,3-dihydro-2,3-Furandione with Some Nitrogenous Nucleophiles

SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F., Özalp A., KÖKBUDAK Z.

Fifth Bozok Science Workshop (BSW2016), Yozgat, Türkiye, 28 - 29 April 2016, cilt.12, no.2, ss.24-25
Link

2014

2014

The Quantum Chemical Calculations of Some Thiazole Derivatives

SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F., Amin M. A. , Vurdu C. D. , Cavus M. S. , SAYINER G.

3rd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST), Endonezya, 23 - 25 September 2014, cilt.5, ss.149-154 Özet

2014

2014

The Quantum Chemical Studies on Inhibition Effect of Glycine and Tyrosine on Metal Corrosion in Acid Solutions

Kandemirli F., Amin M. A. , Al-Osaimi G., SARAÇOĞLU M. , Vurdu C. D.

3rd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-3), Bali, Endonezya, 23 - 25 September 2014, ss.17

2013

2013

Investigation what pre-service science teachers think about benefits and risks of nuclear energy

Ateş H., SARAÇOĞLU M.

The International Symposium on Changes and New Trends in Education, Konya, Türkiye, 22 - 24 December 2013, cilt.2, ss.249

2012

2012

Theoretical and experimental studies on some furfural aldhyde derivatives as corrosion inhibitors for mild stell in acidic medium

Ebenso E., Kabanda N., Kandemirli F., Başaran M., SARAÇOĞLU M. , Murulana L., et al.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 July 2012, ss.193

2012

2012

The reactions of some pyrazole-3-carboxylic acid chlorides wıth various hydrazides

İLHAN İ. Ö. , ÇADIR M. , ÖNAL Z. , Kandemirli F., SARAÇOĞLU M. , Vurdu C.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 July 2012, ss.197

2012

2012

Comparision study of classic QSAR and fuzzy QSAR

Başaran M., Kandemirli F., SARAÇOĞLU M.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 July 2012, ss.87

2012

2012

Synthesis and quantum chemical calculations of some novel 2-oxopyrimidin-1(2H)-yl-amides derivatives

ÖNAL Z. , Çimen Z., İLHAN İ. Ö. , Kandemirli F., SARAÇOĞLU M. , Vurdu C.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 July 2012, ss.202

2012

2012

Quantum chemical investigations on quinoline derivatives as effective corrosion inhibitors for mild steel in acidic medium

Ebonso E., Kabanda M. M. , ARSLAN T., SARAÇOĞLU M. , KANDEMİRLİ F., Murulana L., et al.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 July 2012, ss.0-42

2012

2012

Inhibition performance and adsorption behaviour of three amino acıds on cold rolled steel in 1 0 M HCl chemical electrochemical morphological and theoretical studies

Amin M., KANDEMİRLİ F., SARAÇOĞLU M.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 July 2012, ss.0-121

2012

2012

ETM and ANN study for polysubstituted 2H pyran 2 ones

SARAÇOĞLU M. , BAŞARAN M. A. , Thul P., SAYİNER H. S. , KANDEMİRLİ F.

The 2nd International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-2), Türkiye, 1 - 04 July 2012, ss.0-183

2012

2012

Fen bilgisi öğretmen adaylarının polar kovalent bağlı maddelerin kaynama noktalarını kıyaslarken kullandıkları zihinsel modeller

TANIK N. , BEKTAŞ O. , Tarkın A., SARAÇOĞLU M.

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (X. UFBMEK), Niğde, Türkiye, 1 - 04 June 2012, ss.197

2011

2011

QSAR Study Between Inhibition Efficiency and Quantum Chemical Descriptor for Some Amino Acids on Cold Rolled Steel in HCl

Başaran A. M. , Amin M. A. , Kandemirli F., SARAÇOĞLU M. , Arslan T.

Second Bozok Science Workshop: Computational Chemical Physics (BSW2011), Yozgat, Türkiye, 1 - 04 April 2011, ss.8

2011

2011

Theoretical Study on 4-(2-fluorophenyl)-1-(2-oxoindolin-3-ylidene) thiosemicarbazide

Akkaya Y., Kandemirli F., SARAÇOĞLU M.

Second Bozok Science Workshop: Computational Chemical Physics (BSW2011), Yozgat, Türkiye, 1 - 04 April 2011, ss.28

2011

2011

Theoretical Study on Acidity-basicity Behaviour of Some Substituted isatin thiosemicarbazone derivatives

Uludağ L., Kandemirli F., Arslan T., SARAÇOĞLU M.

Second Bozok Science Workshop: Computational Chemical Physics (BSW2011), Yozgat, Türkiye, 1 - 04 April 2011, ss.26

2011

2011

ETM ANN approach application for thiobenzamide and quinolizidine derivatives

SARAÇOĞLU M. , KANDEMİRLİ F., Kovalishy V., ARSLAN T.

3rd International Symposium-cum Training Course on Molecular Medicine and Drug Research, Pakistan, 1 - 04 January 2011, ss.0-15

2010

2010

Synthesis and Theoretical Study of 5-methoxyisatin, 3-(N-chlorophenyl)thiosemicarbazone, and Its Ni(II) and Zn(II) Complexes

Kandemirli F., Arslan T., SARAÇOĞLU M. , Ebenso E.

The 1st International Conference on Computation for Science and Technology (ICCST-1), Tayland, 1 - 04 August 2010, ss.27

2009

2009

Investigation of Structure Activity Relationships of Influenza Fusion Inhibitors by Using Electronic-Topological Method

Kandemirli F., SARAÇOĞLU M. , Arslan T.

Bandung International Conference on Medicinal Chemistry (ICMC 2009), Endonezya, 1 - 04 August 2009, ss.69

2009

2009

Structure Activity Relationship Study by ETM method on Potent Trypanocidal Thio Semicarbazone Inhibitors of the Trypanosomal Cysteine Protease Cruzain

KANDEMİRLİ F., SARAÇOĞLU M. , Çavuşoğlu I.

2nd International Workshop-Cum-Training Course on Molecular Medicine and Drug Research (2nd MMDR), Pakistan, 1 - 04 January 2009, ss.0-18

2004

2004

The Structure- Activity Relationships of Quinolone Derivatives for Antitrypanosomal Activity: Electronic-Topological Method

SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F., Shvets N., Dimoglo A.

The 15th European Symposium on Quantitative Structure Activity Relationships (QSAR 2004), Türkiye, 1 - 04 September 2004, ss.185

2003

2003

The Structure-Activity Relationships of Thionenzamide Analogues: Electronic-Topological Method

SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F., Shvets N., Dimoglo A.

4th ISPC (International Symposium on Pharmaceutical Chemistry) Congress, Türkiye, 1 - 04 September 2003, ss.263-264

2002

2002

The Structure-Activity Relationships of Tacrine Analogues: Electronic-Topological Method

SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F., Shvets N., Dimoglo A.

Chemical Physics V (The Fifth International Conference on Chemical Physics), Türkiye, 1 - 04 November 2002, ss.31

2001

2001

Investigation of the Relationship Between Activity and Chemical Structure of Human Acetylholinesterase: Electron Topological Approach

SARAÇOĞLU M. , Kandemirli F., Shvets N., Dimoglo A.

3th ISPC (International Symposium on Pharmaceutical Chemistry) Congress, Türkiye, 1 - 04 September 2001, ss.127-128

1995

1995

Electron-topological Investigation of the Structure Activity Relationships in the Series of Inhibitors of Glycolic Acid Oxidase

GÜZEL Y. , Acemoğlu B., SARIPINAR E. , SARAÇOĞLU M. , Dimoglo A.

35th IUPAC (International Unione of Pure and Applied Chemistry) Congress, Türkiye, 1 - 04 August 1995, ss.341

1995

1995

Structure-activity Relationships Analysis in the Series of Inhibitors of Dopamine P-Hydroxylase: Electron-topological Approach

GÜZEL Y. , SARAÇOĞLU M. , YILDIRIM İ. , Shvets N.

35th IUPAC (International Unione of Pure and Applied Chemistry) Congress, Türkiye, 1 - 04 August 1995, ss.312

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Corrosion Science: Theoretical and Practical Applications

Elusta M. I. A. , SARAÇOĞLU M. , YILMAZER M. I. , Kandemirli F.

Quantum chemical calculations on the corrosion inhibition performance of some tetrazole derivatives, Kaya S., Obot I.B., Özkir D., Editör, Apple Academic Press, Florida, 2019
Link

2015

2015

Advances in Computer Science Research

Saraçoğlu M. , Kandemirli F., Mohammed A A., Vurdu C. D. , Çavuş M. S. , Gökhan S.

The Quantum Chemical Calculations of Some Thiazole Derivatives, Daryono H. Tjahjono, Editör, Atlantis Press, Paris, ss.149-154, 2015
Link

2012

2012

Quantum Chemistry-Molecules for Innovations

Kandemirli F., Choudhary M., Siddig S., Saraçoğlu M. , Sayiner H., Arslan T., et al.

Quantum chemical calculations for some isatin thiosemicarbazones, Tomofumi T., Editör, Intech, Rijeka, ss.25-58, 2012
Link

2007

2007

Genel Kimya IV

SARAÇOĞLU M.

Polimerler, Topal G, Bağ H., Editör, Pegema, Ankara, ss.221-247, 2007

2007

2007

Genel Kimya II

SARAÇOĞLU M.

Termodinamik ve Termokimya, Bağ H, Editör, Pegema, Ankara, ss.133-192, 2007

Desteklenen Projeler

2013 - 2013

2013 - 2013

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Nükleer Enerji Hakkındaki Düşünceleri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

SARAÇOĞLU M. (Yürütücü) , ATEŞ H.

2008 - 2011

2008 - 2011

MOLEKÜL YAPISI VE KOROZYON İNHİBİSYONUNU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN VE BU İLİŞKİNİN KUANTUM KİMYASAL İNCELENMESİNİN ARAŞTIRILMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

SARAÇOĞLU M. (Yürütücü) , KANDEMİRLİ F.

1995 - 1997

1995 - 1997

Elektron-Topolojik Yaklaşımla Biyolojik Aktif Bileşiklerin Belirlenmesi

TÜBİTAK Projesi

Dimoglo A.(Yürütücü), Güzel Y. , Saraçoğlu M.


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 417

h-indeksi (WOS): 9