Advising Theses

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Laboratuvarında Sanal Gerçeklik ve Metaverse Kullanımı İle İlgili Görüşlerinin Ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Kızılay E. (Advisor)
Postgraduate - 2023