About

Metrics

Publication

5

Project

3

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals

Günümüzde teknolojideki gelişmeler ve dijitalleşme, teknoloji okuryazarlığını önemli hale getirmiştir. Teknoloji okuryazarlığının önem kazanması da eğitimde teknolojik uygulamaları artırmıştır. Özellikle son yıllarda sanal gerçeklik ve metaverse alanındaki gelişmeler eğitimde de kendine yer bulmuştur. Bu araştırma grubu eğitimde sanal gerçeklik ve metaverse teknolojilerinin kullanımı ile ilgili araştırmalar ve projeler yürütmek üzere kurulmuştur.