Research

Social Sciences (SOC)

Sürdürülebilirliğin ekonomik, toplumsal, çevresel ve politik olmak üzerine tüm yönlerini ele alan araştırmalara odaklanmaktayız. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme, yeşil büyüme, yoksulluk, çocuk yoksulluğu, kırsal kalkınma, enerji yoksulluğu, yakıt yoksulluğu, enerji güvenliği, enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji, enerji teknolojileri, cinsiyet, kadınların güçlenmesi (Women's Empowerment), göç, iklim göçü, küresel ısınma, sera gazı salınımı, hava, su ve toprak kirliliği, nüfus ve yaşlanma, atık yönetimi, biyolojik çeşitlilik, orman politikaları, sürdürülebilir tarım, küresel barış, sürdürülebilir turizm başlıca anahtar kelimelerimizdir.