About


Araştırma grubumuz enerji ekonomisi, çevre ekonomisi, turizm ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma, iklim politikaları, yönetişim, gıda güvenliği, enerji güvenliği, cinsiyet ve göç sorunlarını kapsayan araştırma konuları üzerinde teorik ve ampirik çalışmalar yürütmektedir.