About


Son yıllarda akademik ve ticari çalışmalar sürdürülebilir kaynakların kullanımı ve bu kaynaklardan yüksek katma değerli ürünlerin elde edilmesi yönünde evrilmiştir. Tekteks Araştırma Grubu bu değişime paralel olarak doğal liflerden katma değeri yüksek ve çevre dostu malzemelerinin geliştirilmesi ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Tekteks Araştırma Grubu bünyesinde şimdiye kadar doğal liflerden çeşitli amaçlar için malzemeler geliştirilmiş olup filtrasyon ve yalıtım amaçlı çok fonksiyonlu malzemelerin geliştirilmesi ile ilgili araştırmalara devam edilmektedir. Araştırma grubumuz ülke ekonomisine katkı sağlayacak, katma değeri yüksek, sürdürülebilir teknik tekstil ürünlerinin geliştirilmesini vizyon olarak belirlemiştir.