About


Araştırma grubu erken modern dönem olarak kabul edilen 16 ve 18. yüzyıllar arası İngiliz tarihi, edebiyatı ve kültürü metinlerinde doğu dünyası ile ilgili oluşturulan imgeler, düşünceler ve varsayımları incelemeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmaların amacı Edward Said ve Franz Fanon gibi geleneksel şarkiyatçılık araştırmaları alanını oluşturan eleştirmenlerin düşüncelerine ve bakış açılarına alternatif olabilecek nitelikte bir yaklaşım geliştirerek yeni yorumlar üretebilmektir.