Alternatif Şarkiyatçılık Araştırmaları/Alternative Orientalism

İngiliz Devleti’nin genişleme ve yayılma süreci Kraliçe Elizabet ile birlikte başladığı söylense de bu doğru değildir. İngiliz kaşif ve maceracılar VII. Henry döneminde deniz ötesi seferlere başlamıştır. Bu amaçla ülke dışında koloni merkezleri kurulmuştur. Geçici olarak kolonilere yerleşen İngilizler zamanla ülkeleri ile olan bağlarını kopararak kolonilerde kalıcı hayatlar oluşturmuştur. İşte bu yayılma sürecini ilk başlatan kaşiflerdir. İngiliz kaşifler ticaret yollarına ulaşmış ve ülkelerinin gücünü ticaret ile artırmaya başlamışlardır. Bu sürecin başlangıcı ise ticaret şirketlerinin kurulması ve Kraliyet nişanı verilen ticaret şirketi üyelerinin ülke dışında ticaret yapmaya başlamasıdır.