Nitel Araştırma Kodlama Grubu

Bu araştırma grubu, müzikoloji alanında nitel araştırma yöntemlerinin kullanılması planlanan araştırmalarda, araştırmaların geçerlik ve güvenirliğinin artırılmasını artırmak amacıyla , uzman bir kodlama ekibinin oluşturulması amacıyla oluşturulmuştur.