About


Veteriner fakültesi lisans, yükseklisans ve doktora öğrencileriyle seminer, kongre sunumu, makale, araştırma projeleri, tez çalışmaları ve patent başvurularına yönelik projeler gerçekleştirilmiştir. 2004 yılından itibaren 50'ye yakın lisans öğrenci ile hazırlanan projeler, hazırlanan maket, araştırma ve sunumlar ile uluslar arası veteriner öğrenci kongrelerinde pek çok derece ve ödül alınmıştır. Bu çalışmalardan “Ceaseing The Time” tahnit çalışması, Three Rooms And A Parlour” ruminant mideleri (eğitim maketi çalışması)“Foetal Staining With Alizarin red-s and Alcian blue” fetusta kemik gelişimi (ikili boyama çalışması), “We Are Together Although Separated” ürogenital sistem anatomisi (eğitim maketi), “Tempero Quadriga” ışıklı sinir sistemi maketi), “Thermo-Vet” termal kameranın veteriner hekimlikte kullanımı uygulamalı araştırma, “Deep Impact" larynx anatomisi ve ses çalışması sayılabilir. Yapılan bu ekip çalışmalarının sistemli hale getirilmesi amacıyla 2019 yılından itibaren anatomik, klinik eğitim modelleri, simülatörler ve beceri modülleri tasarlamak geliştirmek üretmek amaçlı kurulan bir gruptur. Öğrenmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşamak ve paylaşmak amaçlıdır. Alanını çok iyi tanıyan ve alanında tanınan grup öğretim üyeleri ile birlikte çalışma imkanı fakülte ve üniversitemize sağlanmaya çalışılmaktadır. Hayaller, planlama ve gerçekleştirme adımları bilimsel temeller üzerinde buluşturulmaktadır. Tez, yayın, patent, tanınırlık, ürün geliştirme hedefli aktiviteler yapılmaktadır.