About


Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bünyesinde yer alan çalışma grubumuz, insansı robotik sistemler, robot kolları, insansız kara araçları, insansız hava araçları, insansız deniz araçları, insansız denizalltı araçları ve insansız hava araçlarında kullanılmakta olan hassas konumlandırma, eş zamanlı konumlandırma ve haritalama, iç mekan konumlandırma, görsel ve lazer tabanlı algı, otonom algoritmalar, pekiştirmeli öğrenme ve karar verme başta olmak üzere bu alandaki teknolojileri, algoritmaları ve yöntemleri araştırmak, bilimsel ve uygulamalı araştırma geliştirme faaliyetleri yapmak üzere kurulmuştur. 

Laburatuarımız bünyesinde lisans düzeyinde öğrencilerle ulusal yarışmalara katılım, lisansüstü düzeyde ise bilimsel tezler hazırlanmakta ve bilimsel yayın çıktıları planlanmaktadır.