Ercıyes Unıversıty Stem Cell and Exosome Research Group

Kök hücre ve eksozom araştırma grubu olarak

Faklı kaynaklardan kök hücre elde etme,

farklı kaynaklardan mezenkimal kök hücrelerin izolasyonu,

mezenkimal kök hücrelerin karakterizasyonu,

mezenkimal kök hücrelerin temel bilimlerde AR-GE çalışmaları,

mezenkimal kök hücrelerin klinikte kullanımı (Rejeneratif tıp),

farklı kaynaklı kök hücrelerden eksozomal yapılar elde etme,

eksozomal yapıların karakterizasyonu,

mezenkimal kök hücre kaynaklı eksozomların klinikte kullanımı (Rejeneratif tıp), 

in vitro ve in vivo deneysel hastalık modellerinde (nörodejeneratif hastalıklar ve kanser vb) mezenkimal kök hücre ve kök hücre kaynaklı eksozomal yapılar ile çözüm odaklı deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

Recent Publications