Theses

Anot Destekli Silindirik Katı Oksit Yakıt Hücresinin Sayısal Modellenmesi ve Performansının Analizi

Postgraduate - 2013

PEM ELEKTROLİZÖRLERİN MANYETİK ALAN ALTINDAKİ ÇALIŞMA PERFORMANSININ İNCELENMESİ VE KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ

Doctorate - 2018

Advising Theses

Anot destekli silindirik katı oksit yakıt hücresinin sayısal modellenmesi ve performansının analizi

Kayataş Demir N. (Consultant)
Postgraduate - 2012

Alkali elektrölizörlerde voltaj darbesinin hidrojen üretimi için gerekli olan enerjiye etkisi

Kayataş Demir N. (Consultant)
Postgraduate - 2017 Sustainable Development

PEM elektrolizörlerin manyetik alan altındaki çalışma performansının incelenmesi ve katalizör geliştirilmesi

Kayataş Demir N. (Consultant)
Doctorate - 2018