Projects

Nikel ve Alaşımları ile Kaplanan 3D Baskılı Elektrotların Hidrojen Oluşum Reaksiyonuna Olan Etkisinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

PEM ELEKTROLİZÖRLERDE OKSİJEN OLUŞUM REAKSİYONU İÇİN GAZ DİFÜZYON ELEKTROTU GELİŞTİRİLMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - Continues

PEM Elektrolizörler İçin Oksijen Oluşum Reaksiyonlarında Katalizör Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - Continues

PEM Elektrolizörler için Yenilikçi Anot Gaz Difüzyon Tabakaları Gelistirilmesi

TUBITAK Project, 2020 - 2023

PEM Tipi Elektrolizör ile Yüksek Saflıkta Hidrojen ve Oksijen Üretimi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

Mikrobiyal Elektroliz Hücresi ile Organik Atıklardan Hidrojen Elde Edilmesi ve Yenilikçi Elektrotlar Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

Pem Elektrolizörlerde Kullanılan Anot Gaz Difüzyon Elektrotlarında Akış Davranışının Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

Yüzen Fotovoltaik Sistemlerle Elektrokimyasal Hidrojen Üretim Potansiyelinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021 Sustainable Development

PEM Elektrolizörlerde Kullanılan Bipolar Plakaların Geometrik Optimizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

Yakıt Pillerinde Kullanılan Interkonnektor ve Bipolar Plakaların Tasarım ve Üretimi

TUBITAK Project, 2019 - 2020

PEM ELEKTROLİZÖRLERİN MANYETİK ALAN ALTINDAKİ ÇALIŞMA PERFORMANSININ İNCELENMESİ VE KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

PEM Elektrolizörler İçin Katalizör Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

ALKALİ ELEKTRÖLİZÖRLERDE VOLTAJ DARBESİNİN HİDROJEN ÜRETİMİ İÇİN GEREKLİ OLAN ENERJİYE ETKİSİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018 Sustainable Development

SİLİNDİRİK KATI OKSİT YAKIT HÜCRELERİNDE (SOFC) KATI ELEKTROLİTİN PERFORMANSININ ANALİZİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

SİLİNDİRİK KATI OKSİT YAKIT PİLLERİNİN ÜRETİMİ KARAKTERİZASYONU VE PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

Industrial Thesis Project, 2011 - 2014

ANOT DESTEKLİ SİLİNDİRİK KATI OKSİT YAKIT HÜCRESİNİN SAYISAL MODELLENMESİ VE PERFORMANSININ ANALİZİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013