Theses

NÜKLEER HİDROJEN ÜRETİMİ VE ÜRETİLEN HİDROJENİN POLİMER ELEKTROLİT MEMBRANLI YAKIT HÜCRELERİNDE UYGULAMASI

Doctorate - 2012 Sustainable Development

PEM yakıt hücresi performansı üzerine anizotropik elektriksel iletkenlik ve direnç etkilerinin deneysel ve sayısal araştırılması

Postgraduate - 2018

Advising Theses

PEM YAKIT HÜCRESİ PERFORMANSI ÜZERİNE ANİZOTROPİK ELEKTRİKSEL İLETKENLİK VE DİRENÇ ETKİLERİNİN DENEYSEL VE SAYISAL ARAŞTIRILMASI

Postgraduate - 2018

Vanadyum Akışlı Bataryalar İçin Elektrot Sentezi

Elden G. (Advisor)
Doctorate - 2020

Vanadyum Redoks Akış Bataryasında akış kanallarının ve kanal geometrilerinin batarya içerisinde gerçekleşen ısı transferi üzerine etkileri

Elden G. (Advisor)
Postgraduate - 2020

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN HİDROJEN ÜRETİM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

Postgraduate - 2014

VANADYUM REDOKS AKIŞKAN BATARYALARDA TERMAL VE YAPISAL ANALİZ

Elden G. (Advisor)
Doctorate - 2019

YAKIT PİLİ TEKNOLOJİSİNİN RAYLI SİSTEMLERE ENTEGRE EDİLMESİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

Postgraduate - 2017

PBI esaslı PEM yakıt hücresinde işletme parametrelerinin değişken akım yoğunluğuna etkisinin sayısal ve deneysel incelenmesi

Elden G. (Advisor)
Postgraduate - 2016

KAYSERİ İLİ PINARBAŞI İLÇESİNDE ENERJİ ÜRETİM AMAÇLI RÜZGAR-HİDROJEN HİBRİD ENERJİ SİSTEMİNİN İNCELENMESİ

Postgraduate - 2011

PEM yakıt hücresi performansı üzerine anizotropik elektriksel iletkenlik ve direnç etkilerinin deneysel ve sayısal araştırılması

Elden G. (Advisor)
Postgraduate - 2018

KATI OKSİT YAKIT HÜCRELİ GÜÇ ÜRETİM SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

Postgraduate - 2014

EXERGY ANALYSIS OF SOLAR ENERGY DRIVEN HYDROGEN PRODUCTION PLANT

Genç G. (Advisor)
Postgraduate - 2018 Sustainable Development