Projects

Polimer Membranlı Yakıt Hücrelerinde Biyokütle Kaynaklı Elektrokatalizörlerin Performansa Etkisinin Deneysel İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

MEYVE VE KURUYEMİŞLERDEN DOĞAL KARBON KAYNAKLI ELEKTROT GELİŞTİRİLMESİ

GENÇ G. (Executive), DOĞAN H.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

Bitki ve Sebze Kaynaklı Karbon Malzemelerden Elektrotların Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

Vanadyum Redoks Akışkan Bataryalar İçin Elektrot Geliştirilmesi

ELDEN G. (Executive), TAŞ M.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - Continues

RÜZGAR ENERJİSİ İLE HİDROJEN ÜRETİMİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - Continues Sustainable Development

Vanadyum Redoks Akışkan Bataryalarda Termal ve Yapısal Analiz

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2023

FISTIK KABUKLARINDAN KATMANLI GRAFEN SENTEZİ

GENÇ G. (Executive), DOĞAN H.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

Şeker Kamışı Bitkisinden Grafen Sentezi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Vanadyum Redoks Akışkan Bataryasında Akış Kanallarının ve Kanal Geometrilerinin Batarya İçerisinde Gerçekleşen Isı Transferi Üzerine Etkileri

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

PEM yakıt hücresi performansı üzerine anizotropik elektriksel iletkenlik ve direnç etkilerinin deneysel ve sayısal araştırılması

ELDEN G. (Executive), TAŞ M.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

PBI ESASLI PEM YAKIT HÜCRESİNDE İŞLETME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞKEN AKIM YOĞUNLUĞUNA ETKİSİNİN SAYISAL VE DENEYSEL İNCELENMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

PBI ESASLI PEM YAKIT PİLİNDEKİ SUYUN TRANSFERİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

PBI esaslı membranda su buharının difüzyon katsayısının deneysel olarak belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

Katı Oksit Yakıt Hücreli Güç Üretim Sisteminin Enerji ve Ekserji Analizi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

FOSFORİK ASİT - POLYBENZİMİDAZOL ESASLI POLİMER ELEKTROLİT MEMBRANLI YAKIT PİLİNDEKİ SUYUN TRANSFERİNİN ARAŞTIRILMASI

TUBITAK Project, 2011 - 2014