About


Erciyes Üniversitesi bünyesinde 2001 yılında kurulan Fakültemiz, Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema ile Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümlerinde lisans eğitimi vermektedir. Nitelikli insan gücü üreterek alanın profesyonel sorunlarına çözüm üretmeye çalışan Fakültemiz, iletişimin/kitle iletişimin işleyişinin yarattığı toplumsal sorunlarla da ilgilenmekte, bu konudaki sorgulama ve araştırmalarını aynı nitelikte çeşitlendirmektedir. Fakülte eğitim altyapısının tasarımına bu düşünce kaynaklık etmiştir. Bu çerçevede Fakültemiz; yüksek yayın teknolojilerine, bilgisayar ve enformatik altyapıya sahip Kampüs TV, Gazete Kampus, Erciyes Film Atölyesi, Haber Atölyesi, Halkla İlişkiler Atölyesi, Reklam Atölyesi, Fotoğrafçılık Atölyesi ve Radyo Atölyesi ile öğrencilerin saha deneyimi kazanmalarına ve proje üretmelerine olanak tanımaktadır. Uygulama birimlerinde üretilen çok sayıda proje, ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde etmiş; Fakültemizin, iletişim ve medya sektörüne, teorik ve teknik bilgiyle donatılmış nitelikli beşeri sermaye kazandırma kapasitesini güçlendirmiştir.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi; Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve İletişim Bilimleri Anabilim Dallarında sürdürülen yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle, ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim araştırmalarının gelişimine önemli katkı sunmaktadır. Erciyes Üniversitesi’nin ülkemizin 10 araştırma üniversitesinden biri olarak seçilmesi bu açıdan önemli bir motivasyon unsuru olarak belirtilebilir. Fakültemiz tarafından yılda iki kez yayımlanan, çeşitli indekslerde taranan ve akademik camiada değer gören Erciyes İletişim Dergisi, iletişim alanındaki araştırmacılara yayın olanağı sunarak bilimsel bilgi birikime katkı sağlayan önemli araçlardan biri olarak konumlanmıştır. Fakültemizin yetkin akademik kadrosu, bütüncül bir perspektifle, iletişim alanındaki teknik ve kuramsal birikimin toplum yararına dönük sonuçlar açığa çıkarması gerekliliğiyle de yakından ilgilenmektedir. Yürütülmekte olan pek çok uluslararası eğitim projelerinde görev alarak, Avrupa’nın seçkin üniversiteleri ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde eğitim-araştırma ve insan kaynağı alanında kapasite geliştirme süreçlerinde önemli roller üstlenmektedir.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, bu birikim ve deneyimle sürekli ilerleme ve değişme anlayışı içerisinde, iç ve dış paydaşlarıyla işbirliği yaparak hedeflerini gerçekleştirmek üzere yol almaya devam edecektir.