Eğitimde Robotik Kodlama

Araştırma grubu Robotik kodlamanın eğitimde uygulamalarına yönelik eğitimler sunmaktadır. Bu eğitim, Okulöncesi dönemden yetişkin bireylere kadar bütün düzeydeki kişilere yönelik düzenlenmektedir.