About


Mikroalg biyoteknolojisi, mikroalglerin biyolojik özelliklerini kullanarak çeşitli endüstriyel ve çevresel uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan bir araştırma alanıdır. Mikroalgler, yüksek büyüme hızları ve besin maddelerini etkin bir şekilde kullanma yetenekleri sayesinde biyoaktif bileşikler, biyoyakıtlar, hayvan yemi, karbon yakalama ve çevre koruması gibi birçok alanda potansiyele sahiptirler. Araştırma grubumuz tarafından alg kültürü optimizasyonu, türe uygun biyoreaktör geliştirme ve biyoaktif madde izolasyonu ile ilgili konularda araştırmalar yürütülmektedir.