About


Biyosensörler için optimal yüzey modifikasyonu ve piezoelektrik, elektrokimyasal, optik biyo-algılama platformları geliştirme ve uygulama çalışmaları yürütülmektedir.