Projects

Hanehalkı Düzeyinde Pandemi Kırılganlığının Ölçüm ve Analizi: Kayseri İlinde Bir Araştırma | TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Ulusal Düzeyde Nüfus Dengeleme Temelli Pandemi Lojistik Ağ Tasarımının Geliştirilmesi

TUBITAK Project, 2022 - 2024 Sustainable Development