Afet Akademi

Afet Akademi'ye hoş geldiniz.

"Afete dayanıklı toplum" için ülkemizin afete hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmeye yönelik kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerine bilimsel katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Toplumsal fayda potansiyeli yüksek araştırma çıktılarının üretilebilmesi amacıyla kamu kurumları, afet yönetimi araştırma merkezleri, ilgili alanda çalışan araştırmacılar, lisans/lisansüstü öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları ile etkin bir iletişim ve araştırma iş birliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. 

Araştırma alanlarımız: Afet yönetimi, insani yardım tedarik zincirleri, afet lojistiği, afet sosyal kırılganlık analizleri, iklim değişikliği ve afetler, afet yönetiminde döngüsel ekonomi

www.afetakademi.org