Education Information

Education Information

 • 2006 - 2006 Post Doctorate

  Texas A&M University, Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department, United States Of America

 • 1998 - 2005 Doctorate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilimdalı, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilimdalı, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Erciyes University, Mühendislik Fakültesi, Makina Müh. Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Çok Katmanlı ve Fonksiyonel Kademelendirilmiş Kompozit Plakalarda Isıl Artık Gerilmelerin Analizi

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilimdalı

 • 1998 Postgraduate

  Endüstriyel Taşıma Amaçlı Manyetik Tutucu ve Robot Kol Tasarımı

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English