Hemşirelerin İntramüsküler ve İntravenöz İlaç Uygulama Basamaklarının Değerlendirilmesi: Gözlem Çalışması


CANER N., TEKİNSOY KARTIN P.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.177-185, 2019 (Peer-Reviewed Journal)