Dendritic Cell Production from Allogeneic Donor Cd34+ Stem Cells and Mononuclear Cells; Cancer Vaccine Ali Unal, Ayse Birekul, Mehmet Cagri Unal, Esen Karakus, Yavuz Köker, Yusuf Ozkul ve Faruk Metin Comu


Creative Commons License

ÜNAL A., BİREKUL A., ÜNAL M. Ç., KÖKER M. Y., ÖZKUL Y., KARAKUŞ E., ...More

BLOOD, vol.128, no.225723, pp.5723, 2016 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Abstract
  • Volume: 128 Issue: 225723
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: BLOOD
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus
  • Page Numbers: pp.5723
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Active immunotherapy provides better recognition of tumor-related antigens by immune system of patient, enhanced immune system and elimination of malignant cells. This modality employs therapeutic potential of donor specific and tumor specific immune responses. Active immunotherapy targets immunosuppressive and tolerogenic mechanisms suppressed by tumor cells. T lymphocytes and antigen-presenting cells (dendritic cells) are two cell lineages that play crucial role in the battle of organism against cancer. Close similarity between cancer cells and normal cell structure is the most important reason of escape from defense cells, namely T lymphocytes. Stimulation and enhancement of T lymphocytes against cancer cells comprise principal part of therapy.

 

Amaç: Aktif immünoterapi, bağışıklık sistemi, bağışıklık sisteminin iyileşmesi ve habis hücrelerin yok edilmesi ile tümör ile ilgili antijenlerin daha iyi tanınmasını sağlar. Bu yöntem, vericiye spesifik ve tümör spesifik immün yanıtların terapötik potansiyelini kullanmaktadır. Aktif immünoterapi, tümör hücreleri tarafından baskılanmış immünosupresif ve tolere edici mekanizmaları hedef alır. T lenfositleri ve antijen sunan hücreler (dendritik hücreler), kansere karşı organizmanın savaşında hayati rol oynayan iki hücre dizisidir. Savunma hücrelerinden, yani T lenfositlerinden kaçmanın en önemli nedeni, kanser hücreleri ile normal hücre yapısı arasındaki yakın benzerliktir. Kanser hücrelerine karşı T lenfositlerin stimülasyonu ve arttırılması tedavinin başlıca bölümünü oluşturur