internet ve sosyal medyanın çocukların oyun alışkanlıklarına etkisi


AKDAĞ M. , CINGI M.

2 nd International Symposium “New Communication Technologies and Social Transformation, Kyrgyzstan, 1 - 04 July 2012, pp.681-700

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Kyrgyzstan
  • Page Numbers: pp.681-700

Abstract

THE INFLUENCE OF INTERNET AND SOCIAL MEDIA ON GAMING HABITS OF KIDS

Abstract

It’s clear that the Internet shapes a lot of things ranging from our information gathering processes and social life as well as our daily life practices. There has been a huge in the habits transferred from generation to generation with the advancement of new communication technologies and the current generation has happened to be raised with the Internet culture. People get into communication, share ideas and information via social sharing platforms as Facebook and Twitter, and actively play games online. This is the case with our children who are called “digital generation” and who spend almost their times with the Internet. Specifically, the kids’ gaming habits have changed to a large extent, so they have nothing to share with their parents in terms of gaming. This study includes a field work to clarify that there has been a huge gap between the current generation’s gaming habits and those of their parents and to reflect how the two generations perceive each other. A survey has been conducted on Primary School 4-5 graders to observe the changes emerging as a result of social media. In conclusion, the study makes it clear that the digital generation’s gaming habits have changed a lot and Internet and social media have a say on this alteration and there hasn’t still been a break from traditional gaming habits.

Key Words: Game, Traditional Game, Digital Game, Digital Generation, Social Media

Hayatımızda önemli yeri olan internetin bilgiden sosyal yaşantımıza kadar birçok alanı şekillendirdiği ve günlük yaşamda da birçok alışkanlıklarımızı değiştirdiği görülmektedir. Nesilden nesile aktarılan bir takım alışkanlıkların yeni iletişim teknolojileriyle farklılık göstermesi ve yeni neslin tamamen internet kültürüyle büyümesi söz konusudur.  İnsanlar internetin sosyal paylaşım ağları olarak Facebook ve Twitter gibi ağlar aracılığıyla iletişim kurmakta, birçok bilgiyi paylaşmakta ve oyunlar oynayarak sanal âlemde aktif olmaktadırlar. Bu durum “dijital nesil” olarak adlandırılan ve neredeyse tüm günü internet ağırlıklı geçiren günümüz çocukları için de geçerlidir. Özellikle oyun oynama alışkanlıkları değişen yeni jenerasyonun kendi ebeveynleriyle ortak bir oyunu yok denecek kadar azdır. Anne babaların oyun alışkanlıkları ile yeni jenerasyon “dijital neslin” oyun alışkanlıklarının farklılaştığını ortaya koymak ve nesiller arasındaki bakışı yansıtmak amacıyla bu çalışmada alan araştırması uygulanmıştır. İlköğretim 4-5 sınıflarında okuyan öğrencilere anket uygulanarak sosyal medyadan kaynaklı ortaya çıkan değişimleri gözlemek açısından bu çalışma önem taşımaktadır. Bu çalışma sonucunda, dijital neslin oyun alışkanlıklarının çeşitlendiği, internet ve sosyal medyanın oyun alışkanlıklarını etkilediği bunun yanı sıra geleneksel oyunlardan da bir kopuş olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Oyun, Geleneksel Oyun, Dijital Oyun, Dijital Nesil, Sosyal Medya